Rekonfigurowalne układy FPSLIC firmy Atmel

Piotr Zbysiński

Abstract

Najnowsze uklady programowalnefirmy Atmel t\I/otz4 nowq kategorig ukladdw trudnych do okre6leniajednym mianem. Wynika to z faktu, 2e w jednej strukturzep6lprzewodnikowej zinteglowano szeregmodul6w tworz4ych rodzaj uniwersalrego, programowalnegoSoC (Sysrernon Chip) z mo2liwoSci4 dynamicznejrekonfiguracji. Uklady teproducenlnaewaltajem' niczym skrdtem FPSUC, czyli Ficld Prograwnable Syrtetn LeveI Integrated Circuit.
Author Piotr Zbysiński (FEIT / IT)
Piotr Zbysiński,,
- The Institute of Telecommunications
Other language title versionsAtmel reconfigurable FPSLICs
Journal seriesElektronizacja: podzespoły i zastosowania elektroniki, [Przegląd Elektroniki], ISSN 0138-0826
Issue year2000
No7-8/2000
Pages33-35
Languagepl polski
File
2000 Zbysinski Rekonfigurowalne układy FPSLIC firmy Atmel.pdf 4.99 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?