Analiza wpływu parametrów eksploatacyjnych na drgania układu mikrokogeneracyjnego

Adrian Chmielewski , Szymon Gontarz , Robert Gumiński , Jędrzej Mączak , Przemysław Szulim

Abstract

The article presents a study on the micro-cogeneration test stand with a Stirling engine. It describes the influence of operating parameters such as load current, average working gas pressure and changes of the voltage of the electrical machine, which is accompanied by body vibration acceleration of the micro-cogeneration system. The study was conducted for the working gas, which was nitrogen. A significant number of repetitions allowed the description of the results of research in statistical terms using measures such as kurtosis, variability index, the skewness and the probability density function. The research allow to conclude whether an experiment is repeatable and how the selected operating parameters affect the acceleration of vibrations of the micro-cogeneration system.
Author Adrian Chmielewski (FACME / IV)
Adrian Chmielewski,,
- Institute of Vehicles
, Szymon Gontarz (FACME / IAE)
Szymon Gontarz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Robert Gumiński (FACME / IAE)
Robert Gumiński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jędrzej Mączak (FACME / IAE)
Jędrzej Mączak,,
- Institute of Automotive Engineering
, Przemysław Szulim (FACME / IAE)
Przemysław Szulim,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No1
Pages45-53
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMikrokogeneracja, silnik Stirlinga, badania eksploatacyjne, przyspieszenia drgań
Keywords in EnglishMicrocogeneration, Stirling engine, operational research, vibration acceleration
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule przedstawiono badania stanowiskowe układu mikrokogeneracyjnego z silnikiem Stirlinga. Zaprezentowano wpływ takich parametrów eksploatacyjnych jak: prąd obciążenia, średnie ciśnienie gazu roboczego, zmianę napięcia na maszynie elektrycznej, którym towarzyszą przyspieszenia drgań korpusu układu mikrokogeneracyjnego. Badania przeprowadzono dla gazu roboczego, którym był azot. Znaczna liczba powtórzeń pozwoliła na opis wyników badań w ujęciu statystycznym z użyciem takich miar jak: kurtoza, wskaźnik zmienności, współczynnik asymetrii a także funkcji gęstości prawdopodobieństwa. Badania pozwalają stwierdzić czy przeprowadzony eksperyment jest powtarzalny oraz jak wybrane parametry eksploatacyjne wpływają na przyspieszenia drgań układu mikrokogeneracyjnego.
URL http://pe.org.pl/articles/2016/1/11.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 11-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 8.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.453; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*8 (2020-08-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?