Uwarunkowania ekonomiczno-prawne i opłacalność inwestycji w biogazownie rolnicze w Polsce

Piotr Sulewski , Edward Majewski , Adam Wąs , Magdalena Szymańska , Agata Malak-Rawlikowska , Aleksandra Fraj , Adrian Trząski , Andrzej Wiszniewski , Marek Amrozy

Abstract

In the paper profitability of biogas production in livestock farms in Poland has been analyzed with a focus on micro biogas plants. Due to the high value of investments a crucial issue from the farmers point of view us a mechanism of financial support. The efficiency of investments has been measured assuming three variants of power of CHP installations. In addition two scenarios of financial support have been taken into consideration: the "old" mechanism of green certificates and a forthcoming mechanism based on the new "Law on Renewable Energy Resources" which is currently subject to the legislative procedure. The new system introduces feed-in tarrifs for small plants and auctions and guarantees of purchase for larger biogas plants. The results of the analyses indicate a strong dependence of the financial effects of microbiogas plants on subsidies. It can be concluded that under the current state of market development and financial support offered to microscale biogas production investments in biogas plants are in general not profitable.(original abstract)
Author Piotr Sulewski
Piotr Sulewski,,
-
, Edward Majewski
Edward Majewski,,
-
, Adam Wąs
Adam Wąs,,
-
, Magdalena Szymańska
Magdalena Szymańska,,
-
, Agata Malak-Rawlikowska
Agata Malak-Rawlikowska,,
-
, Aleksandra Fraj
Aleksandra Fraj,,
-
, Adrian Trząski (FEE / DHV)
Adrian Trząski,,
- Department of Heating and Ventilation
, Andrzej Wiszniewski (FEE / DPEGHS)
Andrzej Wiszniewski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
, Marek Amrozy
Marek Amrozy,,
-
Other language title versionsEconomic and Legal Condition and Profitability of Investments for Agricultural Biogas Plants in Poland
Journal seriesZagadnienia Ekonomiki Rolnej, ISSN 0044-1600, e-ISSN 2392-3458
Issue year2016
No1(346)
Pages119-143
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishgospodarstwa rolne, odnawialne źródła energii, Biogaz
Keywords in Englisharable farm, renewable energy sources, Biogas
Abstract in PolishW artykule przeanalizowano opłacalność biogazowni rolniczych, które mogą być uruchamiane w polskich gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. Ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne, kluczową - z perspektywy rolników - jest kwestia mechanizmu wsparcia finansowego. Analizę efektywności inwestycji przeprowadzono przy założeniu trzech wariantów mocy jednostki kogeneracyjnej zainstalowanej w biogazowni. Dodatkowo rozpatrzono dwa scenariusze wsparcia finansowego odnoszą- ce się do starego "systemu zielonych certyfikatów" oraz nowego mechanizmu wynikającego z "Ustawy o odnawialnych źródłach energii". Nowy mechanizm, który powinien obowiązywać od 2016 r., zakłada wsparcie odnawialnych źródeł energii poprzez ceny gwarantowane (najmniejsze instalacje) oraz system akcji i gwarancje odkupu energii (większe instalacje). Wyniki analiz wskazują na silną zależność efektów finansowych od mechanizmu wsparcia. Przy przyjętych założeniach można stwierdzić, że inwestycje w biogazownie rolnicze na obecnym etapie rozwoju rynku charakteryzują się w zasadzie brakiem opłacalności. (abstrakt oryginalny)
URL http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171412437
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?