Harmonizacja modeli pojęciowych BDOT10k i BDOT500 w kontekście wymiany danych

J. Bac-Bronowicz , Andrzej Głażewski , Piotr Liberadzki , I. Wilczyńska

Abstract

The main goal of the project was to analyse relations between conceptual models of two reference databases: BDOT10k and BDOT500. The second one (BDOT500) is modeling objects of detailed (master) map according to geodetic accuracy, whereas the model of the first database (BDOT10k) contains typical topographic features. In theory the more semantically and geometrically detailed model (BDOT500) should be used as a data source. Our studies revealed that there is a wide spectrum of differences between these two conceptual models, causing several problems in the field of data exchange. Some of features of BDOT10k have no corresponding objects in the more detailed database (LoD 1:500); such lacks cannot always be explained by differences in conceptual and semantic generalization of the models. Topographic data acquisition provided at two separate levels of detail is leading to the general problem: which model (and data) can be approved as a reference, trustworthy, and it is still causing the increasing costs. In the field of harmonization of these two models we have considered several problems and proposed the possible solutions as well. There is a chance of approaching these two conceptual models now, developing the initiative of building the topographic MRDB (indicating the harmonized models of BDOT500 and BDOT10k at first).
Author J. Bac-Bronowicz
J. Bac-Bronowicz,,
-
, Andrzej Głażewski (FGC / DC)
Andrzej Głażewski,,
- Department of Cartography
, Piotr Liberadzki (FGC / DC)
Piotr Liberadzki,,
- Department of Cartography
, I. Wilczyńska
I. Wilczyńska,,
-
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963, (B 10 pkt)
Issue year2015
VolXIII
No4(70)
Pages295-305
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbazy danych referencyjnych, harmonizacja danych przestrzennych, infrastruktura informacji przestrzennej, model pojęciowy BDOT10k
Keywords in Englishreference databases, harmonization of spatial data, SDI, conceptual model of BDOT10k
Abstract in PolishCelem pracy było zbadanie wzajemnych relacji modeli pojęciowych dwóch baz danych przestrzennych istotnie różniących się przeznaczeniem i poziomem uogólnienia pojęciowego, pod kątem możliwości wymiany danych. Porównanie dotyczyło bazy danych reprezentującej obiekty modelujące treść mapy zasadniczej (BDOT500) oraz bazy o treści typowo topograficznej (BDOT10k). Teoretycznie model o wyższym poziomie szczegółowości może być bogatym źródłem danych przestrzennych dla rejestru o wyższym poziomie uogólnienia. Przeprowadzone badania pokazały jednak, że różnice pomiędzy analizowanymi modelami pojęciowymi są znaczące, a czasem powodują wiele problemów w kontekście ewentualnej wymiany danych. Porównanie modeli pojęciowych wykazało, że dla wielu klas obiektów wyróżnionych w BDOT10k brak odpowiedników w modelu wielkoskalowym (BDOT500). Tylko częściowo jest to uzasadnione różnicami w poziomie szczegółowości geometrycznej, pojęciowej analizowanych rejestrów (np. brak obiektów takich jak drogi, ronda). Gromadzenie ważnych danych topograficznych na dwóch zupełnie odrębnych poziomach uogólnienia bez praktycznego powiązania rejestrów implikuje problemy z oceną, które dane można uznać za referencyjne, wiarygodne, niesie za sobą znaczące koszty związane nie tylko z budową, lecz także aktualizacją rejestrów. Rozwijajac tą słuszną inicjatywę jaką jest budowa bazy BDOT500, należy wziąć pod uwagę wskazane kierunki rozwiązania zdiagnozowanych problemów. Na tak rozumianej Ścieżce harmonizacji powstaje szansa na możliwie maksymalne zbliżenie pojęciowe do siebie rejestrów BDOT500 i BDOT10k, otwierające możliwości wymiany danych i drogę do budowy bazy danych referencyjnych typu MRDB.
Internal identifier187/2015
Languagepl polski
File
2015_Bac-Boronowicz_Głażewski_i_inni_Harmonizacja_modeli_187.pdf 439.09 KB
Additional file
2015_Oświadczenie_Głażewski_Liberadzki_i_inni_Harmonizacja_mode.pdf 455.05 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2019-04-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back