Computational study of an aerodynamic flow through a turbine engine combustor

Marian Gieras

Abstract

The study presents 3-D numerical simulations of aerodynamic flow inside a GTD-350 turbine engine combustion chamber. The process of generating a numerical grid, determining boundary conditions and their properties are described. For the assumed boundary conditions, there were performed numerical simulations of the aerodynamics of cold airflow through the combustion chamber (without fuel supply to the interior) using Ansys CFX code. A numerical experiment was also conducted for the assumed difference of pressure at the inlet to each of the air supplying pipes. The work ends with a discussion of the results, in particular concerning the loss of pressure in the combustion chamber and possible design changes to minimize them.
Author Marian Gieras (FPAE / IHE)
Marian Gieras,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesArchivum Combustionis, ISSN 0208-4198, []
Issue year2013
Vol33
No1
Pages27-40
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishaerodynamika, symulacje numeryczne, komora spalania, krople paliwa
Keywords in Englishaerodynamic flow, numerical simulations, combustor, fuel droplets
Abstract in PolishW pracy przedstawiono 3-D symulacje numeryczne aerodynamicznego przepływu wewnątrz komory spalania silnika turbinowego GTD-350. Proces generowania siatki numerycznej, określenie warunków brzegowych i ich właściwości są opisane. Dla przyjętych warunków brzegowych, były wykonano symulacje numeryczne aerodynamiki zimnego powietrza przez komorę spalania (bez podawania paliwa do wnętrza), stosując kod Ansys CFX. Eksperymenty numeryczne przeprowadzane również dla założonej różnicy ciśnienia na wlocie każdego kanału doprowadzającego powietrze. Pracę kończy omówienie wyników, w szczególności w odniesieniu do strat ciśnienia w komorze spalania i ewentualnych zmian w konstrukcji w kontekście minimalizacji tych strat
URL http://archcomb.itc.pw.edu.pl/volume-33-no-1-2013
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-08-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?