Efektywność usuwania farmaceutyków i ich metabolitów w procesach uzdatniania wody

Aleksandra Bogdanowicz , Jacek Wąsowski

Abstract

The presence of pharmaceuticals in the aquatic environment is a global problem, which gets more and more serious with time because of the growth of the pharmaceutical market. In this study the potential risk related to short-term or long-term (chronic) exposure of the living organisms to pharmaceuticals were shown and also some conventional processes (coagulation, fi ltration, infi ltration, adsorption, chemical oxidation) and advanced processes (membrane processes, advanced oxidation processes) were assessed and compared based on their removal effi ciency of pharmaceuticals contained in treated water. As expected, most of the conventional processes included in drinking water treatment plants are not able to decrease the amounts of pharmaceuticals or their metabolites in water intended for human consumption in regard to raw water. The advanced processes proved to be the most effi cient regarding to the elimination of pharmaceuticals – test substances content was almost completely reduced.
Author Aleksandra Bogdanowicz
Aleksandra Bogdanowicz,,
-
, Jacek Wąsowski (FEE / DWSWT)
Jacek Wąsowski,,
- Department of Water Supply and Wastewater Treatment
Other language title versionsRemoval efficiency of pharmaceuticals and their metabolites during water treatment processes
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol92
No2
Pages63-71
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishfarmaceutyki w środowisku wodnym, ekotoksykologia farmaceutyków, podstawowe procesy uzdatniania wody, koagulacja, filtracja, infiltracja, adsorpcja, utlenianie chemiczne, zaawansowane procesy uzdatniania wody, procesy membranowe, metody pogłębionego utleniania
Keywords in Englishpharmaceuticals in the aquatic environment, ecotoxicology of pharmaceuticals, conventional drinking water treatment processes, coagulation, fi ltration, infi ltration, adsorption, chemical oxidation, advanced water treatment processes, membrane processes, advanced oxidation processes
Abstract in PolishObecność farmaceutyków w środowisku wodnym jest problemem ogólnoświatowym, który z roku na rok staje się coraz bardziej poważny, ze względu na prężnie rozwijający się rynek farmaceutyczny. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na potencjalne niebezpieczeństwo, jakie może wywoływać krótkoterminowa bądź długoterminowa (chroniczna) ekspozycja organizmów żywych na farmaceutyki, a także na skuteczność w zakresie usuwania leków z uzdatnianej wody. Ocenie poddano procesy konwencjonalne (koagulację, filtrację, infiltrację, adsorpcję, utlenianie chemiczne) oraz zaawansowane (techniki membranowe, metody pogłębionego utleniania). Okazało się, iż w procesach konwencjonalnych, stosowanych w większości stacji uzdatniania wody do celów spożywczych, nie jest możliwe efektywne obniżenie zawartości farmaceutyków odnoszone do ich zawartości w wodzie przed oczyszczaniem. Zdecydowanie najlepsze rezultaty uzyskiwano natomiast w procesach zaawansowanych, podczas których zawartość większości badanych substancji farmaceutycznych ulegała niemal całkowitej eliminacji.
DOIDOI:10.15199/17.2018.2.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?