Kameralne zagęszczenie osnowy polowej w bloku zdjęć o minimalnym pokryciu

Ryszard Preuss

Abstract

Obecnie cyfrowa ortofotomapa staje się jednym z podstawowych produktów fotogrametrycznych. Jest ona wykorzystywana do aktualizacji mapy topograficznej, tworzenia wtórnych opracowań tematycznych lub wręcz może stanowić odrębną warstwę w systemach GIS. Jednocześnie tworzone są bazy danych w postaci numerycznej. Przykładem takiej bazy, która docelowo ma pokrywać obszar całego kraju, jest Topograficzna Baza Danych. Mając do dyspozycji na obszarze generowania cyfrowej ortofotomapy NMT możemy wdrażać do praktyki produkcyjnej rozwiązania technologiczne bazujące na zdjęciach celowanych wykonywanych przy pokryciu podłużnym i poprzecznym jedynie 20% gwarantującym ciągłość pokrycia terenu. W niniejszym referacie są omówione aspekty technologiczne, dokładnościowe i ekonomiczne wykonania aerotriangulacji dla takiej geometrii zdjęć w bloku.
Author Ryszard Preuss (FGC / DPTSIS)
Ryszard Preuss,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477, [2391-9477]
Issue year2000
Vol10
Pages62.1-62.8
Publication size in sheets0.3
Languagepl polski
File
arch_v10_2000_s62-1_Preuss.pdf 2.83 MB
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?