Rzeczoznawstwo budowlane w gospodarce narodowej

Leonard Runkiewicz

Abstract

Działalność rzeczoznawstwa budowlanego związana była i jest ze Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, a szczególnie Polskim Związkiem Inżynierów i Techni- ków Budownictwa (PZITB), który prowadzi tę działalność jako wyodrębnioną formę gospodarczą od 1961 r. Taką działalność prowadziły i prowadzą inne Stowa- rzyszenia Naukowo-Techniczne działające w przestrze- ni budowlanej
Author Leonard Runkiewicz (FCE / ICE)
Leonard Runkiewicz,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrzegląd Budowlany, ISSN 0033-2038
Issue year2016
No11
Pages25-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishRzeczoznawstwo budowlane
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?