Investigations of electricity production in microbial fuel cell

Anna Zamojska-Jaroszewicz , Paweł Sobieszuk

Abstract

Electrochemical bioreactors are new and promising idea in the field of green energy sources. These devices utilize microorganisms as catalysts for an electrochemical reaction to occur. The main function of microbial fuel cells (MFCs) is generating electricity but they are usually used for simultaneous power generation and wastewater treatment because the microorganisms can use a wide range of organic compounds as their energy source. Typical MFC consists of two compartments, one for each electrode, but different modifications of construction are possible. In this work two-chamber microbial fuel cell working in sequencing-batch mode was investigated. The MFC was studied for its ability for electric power production according to different organic loading rates in mesophilic conditions (35±1ºC).
Author Anna Zamojska-Jaroszewicz
Anna Zamojska-Jaroszewicz,,
-
, Paweł Sobieszuk (FCPE / DBBE)
Paweł Sobieszuk,,
- Department of Biotechnology and Bioprocess Engineering
Pages43-43
Publication size in sheets0.3
Book Markoš Jozef (eds.): Proceedings. 40th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, 2013, AXIMA Graphics Design & Printing Services, ISBN 978-80-89475-09-4, 326 p.
Keywords in Polishprodukcja prądu, mikrobiologiczne ogniwo paliwowe
Keywords in Englishelectricity production, microbial fuel cell
Abstract in PolishElektrochemiczne bioreaktory są to nowe i obiecujące aparaty stosowane w dziedzinie ekologicznych źródeł energii. Urządzenia te wykorzystują mikroorganizmy jako katalizatory dla reakcji elektrochemicznej.Główną funkcją mikrobiologicznych ogniw paliwowych (MFC), jest generowanie energii elektrycznej, lecz są one zazwyczaj wykorzystywane do równoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i utylizacji ścieków, gdyż drobnoustroje mogą wykorzystywać szeroką gamę związków organicznych jako źródło energii. Typowe MFC składa się z dwóch komór: jednej dla każdej elektrody, ale możliwe są różne zmiany konstrukcyjne. W pracy badano ogniwo dwukomorowe, pracujące w trybie okresowym. Badania pracy MFC prowadzono pod kątem jego zdolności do produkcji energii elektrycznej dla różnych obciążeń biologicznych w warunkach mezofilnych (35 ± 1 ° C).
Languageen angielski
File
SobieszukP.107.pdf 584.93 KB
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 05-09-2019, BookChapterMatConfByIndicator
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?