Model wyboru wielkości urządzenia dźwigowego do wykonania robót montazowych

Maciej Banach

Abstract

The paper presented the analytical model and a solution of the problem for selecting the mobile crane for performing the assembly works. The issue concerns a situation, in which the dimensions of the shutter structure (assembled) are specified, dimensions and weights of the prefabricated elements, together with the placement on the structure and the locations of the crane indicated by the planner. The solution of such a task in practice involves the calculations of three interdependent variables for each installation situation: the minimum lifting capacity of the crane, its scope and lifting height, and reading of the required lifting every time from the characteristics of the data of the lifting devices’ manufacturer. The task of the algorithm developed in this paper is the automatic indication of the minimum required size of the crane needed to perform the works specified by its location planner.
Author Maciej Banach (FCEMP / ICEn)
Maciej Banach,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages75-83
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Płock, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishorganizacja montażu, montaż prefabrykatów, żuraw samochodowy, optymalizacja usytuowania żurawia
Keywords in English-
Abstract in PolishW pracy przedstawiono model analityczny oraz rozwiązanie problemu wyboru żurawia samojezdnego do wykonania robót montażowych. Zagadnienie dotyczy sytuacji, w której sprecyzowane są gabaryty konstrukcji przesłaniającej (zmontowanej), wymiary i ciężary elementów prefabrykowanych wraz z miejscem ich ustawienia na konstrukcji oraz wskazanych przez planistę lokalizacji usytuowania dźwigu. Rozwiązanie takiego zadania w praktyce polega na obliczeniach trzech zależnych od siebie zmiennych dla każdej sytuacji montażowej: minimalnego udźwigu żurawia, jego zasięgu i wysokości podnoszenia oraz każdorazowe wskazanie żurawia spełniającego te wymagania. Zadaniem wypracowanego w niniejszej pracy algorytmu jest automatyczne wskazanie minimalnej wymaganej wielkości żurawia samochodowego potrzebnego do wykonania robót z określonych przez planistę lokalizacji jego usytuowania.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 25-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?