Wykorzystanie sygnału EEG dla interfejsu człowiek-komputer

Tomasz Bawej , Krzysztof Gracki

Abstract

Powtarzana często idea bezpośredniej kontroli nad komputerem za pomocą myśli stanowi nadmierne uproszczenie istoty działania interfejsów mózg-komputer. Jest jednak znacznie bardziej sugestywna od precyzyjnego opisu tych urządzeń. Tradycyjne formy interakcji z komputerem opierają się na wykorzystaniu manipulatorów, najczęściej dłoni, lub sensorów, takich jak nerwy wzrokowe, jako pośredników w komunikacji mózgu z urządzeniem. Zadaniem urządzeń umożliwiających bezpośrednią komunikację układu nerwowego z komputerami jest wyeliminowanie tych pośredników. Tak, jak przesunięcie ręki wprawia w odpowiedni ruch kursor na ekranie, tak określony rodzaj aktywności mózgu może być interpretowany jako polecenie dla maszyny. Przykładem takiego urządzenia jest Emotiv Epoc [11], którego wykorzystanie do realizacji interfejsu mózg-komputer zostało omówione w niniejszym artykule. Interfejsy mózg-komputer Według jednej z najczęściej przytaczanych definicji - interfejs mózg-komputer (ang. Brain-Computer Interface, BCI) to system komunikacyjny, w którym użytkownik wysyła wiadomości lub polecenia do świata zewnętrznego bezpośrednio z obwodowego układu nerwowego oraz mięśni szkieletowych [1]. Urządzenia realizujące taki interfejs znajdują zastosowanie przede wszystkim jako pomoce dla pacjentów o silnych ograniczeniach motorycznych. Istnieją również urządzenia stymulujące ośrodkowy układ nerwowy [2], takie jak implant ślimakowy czy BrainPort [3]. Dlatego w niniejszym artykule przyjęto wprowadzenie podziału na interfejsy mózg-komputer oraz komputer-mózg, zgodnie z kierunkiem przesyłania informacji. Ogólny schemat działania interfejsu mózg-komputer przedstawiono na rysunku 1. Rejestrowane sygnały EEG reprezentują mierzoną aktywność mózgu użytkownika. Wybrane cechy tego sygnału są klasyfikowane i konwertowane na sygnały sterujące dla urządzenia. Użytkownik obserwując działanie urządzenia tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego zwaną pętlą neurofeedback.
Author Tomasz Bawej (FEIT / IN)
Tomasz Bawej,,
- The Institute of Computer Science
, Krzysztof Gracki (FEIT / IN)
Krzysztof Gracki,,
- The Institute of Computer Science
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, (B 8 pkt)
Issue year2015
No2
Pages105-107
Publication size in sheets0.3
DOIDOI:10.15199/13.2015.2.24
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-89698-wykorzystanie-sygnału-eeg-dla-interfejsu-człowiek-komputer-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2015-2.html
projectDevelopment of new algorithms in the areas of software and computer architecture, artificial intelligence and information systems and computer graphics. Project leader: Rybiński Henryk, , Phone: +48 22 234 7731, start date 05-06-2014, planned end date 31-12-2014, end date 30-11-2015, II/2014/DS/1, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back