Emission inventory for lignite based public power and energy sector - merging information from various sources

Jarosław Zawadzki , D. Zasina

Abstract

The purpose of this article is presentation of emission inventory as a field, whereintegration of information from various sources is widely used. One of tasks of emission inventory iscombining pieces of information about any significant source of emission of air pollutants or greenhouse gases (GHGs) to estimate value of emission in the most reliable way. Sources of used information are not only environmental studies. They are elaborations from completely various fields as e.g.: mining, metal casting, agricultural sciences or forestry. National emission inventory merge data from: statistical surveys, scientific elaborations, interior and international analysis, National Emission Database (NED) and specific international statistical questionnaires on energy sector. Emission inventory in public power and energy sector is the good example of using data from different sources. There are possibility of encounter data on: combusted fuels (type and amount), composition and calorific value of fuels, average emission factors, parameters of particular systems of air pollution control and many other.
Author Jarosław Zawadzki (FEE / DISEQR)
Jarosław Zawadzki,,
- Department of Informationa Science and Environment Quality Research
, D. Zasina
D. Zasina,,
-
Pages186-194
Book Kaźmierczak Jan (eds.): Systems supporting production engineering, 2013, 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 42, Wydawnictwo P.A. Nova, ISBN 978-83-937845-0-9, 203 p.
00_Monografia_-_ang..pdf / 4.9 MB / No licence information
Keywords in Polishintegracja danych, dwutlenek węgla, inwentaryzacja emisji, statystyka
Keywords in Englishdata-integration, carbon dioxide, emission inventory, statistics
Abstract in PolishCelem artykułu jest prezentacja możliwości zastosowania integracji danych w inwentaryzacji emisji. Jednym z zadań inwentaryzacji emisji jest wykorzystanie informacji charakteryzujących każde istotne źródło emisji (zanieczyszczeń powietrza albo gazów cieplarnianych) tak, aby oszacować wielkość emisji zanieczyszczeń z w/w źródła w sposób jak najbardziej miarodajny. Źródła wykorzystywanych informacji nie dotyczą jedynie nauk o środowisku, ale są opracowaniami dotyczącymi np.: górnictwa, odlewnictwa metali, nauk rolniczych, czy też leśnictwa. Krajowe inwentaryzacje emisji integrują dane z (m.in.): opracowań statystycznych, prac naukowych, analiz krajowych i międzynarodowych, baz danych (o emisjach) oraz międzynarodowych kwestionariuszy statystyki energetycznej. Inwentaryzacja emisji sektora energetyki zawodowej stanowi dobry przykład integracji danych z różnych źródeł: o charakterystyce zużytego paliwa, składzie, wartości opałowej, średnich wskaźnikach emisji, danych o zastosowanych systemach oczyszczania powietrza i wielu innych.
Languageen angielski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 19-12-2019, MonographChapterAuthor
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-08-23)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?