Budowa i symulacja modelu dynamiki PRT

Maciej Kozłowski

Abstract

Przedstawiono wybrane zagadnienia budowy i symulacji modelu pojazdu PRT w skali 1:4. Model fizyczny pojazdu PRT budowany na Wydziale Transportu jest pojazdem szynowym, poruszającym się na kołach ogumionych po torze nieprofilowanym płaskim. Napęd odbywa się za pomocą silnika liniowego. Prowadzenie pojazdu w zakręcie zapewniają rolki zewnętrzne wymyszające radialne ustawienie zespołów kołowych. Sposób prowadzenia zestawów kołowych wzdłuż toru charakteryzuje się brakiem mechanizmu centrującego (występującego w klasycznych pojazdach szynowych) jak i niespotykanym sposobem wymuszania skrętu kół (podobnie jak w samochodzie ale bez udziału kie-rowcy). Celem modelowania jest wyjaśnienie zachowania modelu fizycznego w skali 1:4. Do przed-stawionych zagadnień modelowania należą: określenie struktury modelu, budowa modelu symulacyj-nego, badanie kinematyki i dynamiki modelu w warunkach ruchu po prostej ze stałą prędkością. Praca nie jest zakończona. Z tego względu na obecnym etapie badań nie można było przedstawić wyników weryfikacji i skalowania modelu. Badania finansowane z pracy ECO Mobilność.
Author Maciej Kozłowski (FT / DCRST)
Maciej Kozłowski,,
- Deartment of Computers and Rail Systems in Transport
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No98
Pages311-319
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?