Weryfikacja parametrów podłoża na podstawie wykonanej analizy wstecz przy realizacji głębokich posadowień w Warszawie

Paweł Popielski

Abstract

In the paper the discussion of problems and doubts when analyzing deep foundations, mainly whilst determining soil parameters. Problems and doubts regarding geotechnical calculations, their source as well as methods and solutions to improve compatibility of calculated and measured displacements of buildings are also described. In this part the author examines the possibilities of implementation and the accuracy of the principles of geotechnical parameters modification for soil layers deposited at depths. This has been done on the basis of local relationships taking into account changes in soil stiffness for very small strains. The author discusses cases of such benchmarks utilization and their application benefits as well as presents modifications to parameters defined based on Polish standard PN-81/B-03020 in numerical simulations of deep foundations.
Author Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633
Issue year2013
Vol12
No2
Pages91-100
Keywords in Polishgłębokie posadowienia, parametry podłoża, modelowanie numeryczne, analiza wstecz
Keywords in Englishdeep foundations, soli parameters, numerical models, back analysis
Abstract in PolishW pracy omówiono problemy występujące przy analizie głębokich posadowień, głównie przy określaniu wartości parametrów podłoża, i związaną z nimi niepewność pomiaru. Przedstawiono ich źródło oraz rozwój metod i rozwiązań poprawiających zgodność obliczonych i pomierzonych przemieszczeń budynków. Zaprezentowano możliwość wykorzystania i trafność reguł różnicowania (uzmienniania) parametrów geotechnicznych warstw gruntu zalegającego na dużych głębokościach na podstawie zależności lokalnych z uwzględnieniem zmian sztywności gruntu, bazując na teorii małych odkształceń. Wykorzystano autorskie modyfikacje wartości parametrów określonych w rozpoznaniu bazującym na normie PN-81/B-03020, która przez wiele lat była wykorzystywana przy rozpoznaniu podłoża pod głębokie posadowienia przy symulacjach numerycznych.
URL http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=8&sub=0&act=10&s=13&no=434&lang=pl
Languagepl polski
File
Weryfikacja parametrów podłoża na podstawie wykonanej....pdf 211.23 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2015-12-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?