Geodezyjny monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów - doświadczenia i wnioski

Janina Zaczek-Peplinska , Mariusz Pasik , Paweł Popielski

Abstract

The paper presents research sites and results of analysis of behaviour of the ground and structures located within close neighbourhood of several investment units, characterised by diversified impacts, including: deep excavations, mining the underground railway tunnels using tunnel boring machines and construction of buildings. Monitored site is located within inner centre of Warsaw. Performed analysis covers geodetic surveys of displacements and deformations of particular objects, using such techniques, as: precise levelling, precise angular and linear surveys and terrestrial laser scanning. Data obtained by these methods are basis for calibration of numerical models, and vice versa – the results of numerical calculations are basis to determine a method of monitoring the object and determine the expected values of displacements in the different phases of realization of the investment and determine permissible deviations, which are considered as the alarm values.
Author Janina Zaczek-Peplinska (FGC / DEIS)
Janina Zaczek-Peplinska,,
- Department of Engineering and Industrial Surveying
, Mariusz Pasik (FGC / DEIS)
Mariusz Pasik,,
- Engineering Geodesy and Control Surveying Systems
, Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Journal seriesActa Scientiarum Polonorum. Seria: Architectura, ISSN 1644-0633
Issue year2013
Vol12
No2
Pages17-31
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishpomiary geodezyjne, głęboki wykop, przemieszczenia obiektów, drążenie tuneli
Keywords in Englishgeodetic surveys, deep excavation, objects displacements, mining tunnels
Abstract in PolishArtykuł prezentuje wyniki badań zachowania gruntu i obiektów budowlanych w sąsiedztwie kilku inwestycji o różnym charakterze oddziaływań, takich jak: głębokie wykopy, drążenie tuneli metra tarczami mechanicznymi oraz wznoszenie budynków. Badania przeprowadzono w ścisłym centrum Warszawy. Obejmują one pomiary geodezyjne przemieszczeń i deformacji monitorowanych obiektów przy wykorzystaniu takich technik, jak: niwelacja precyzyjna, precyzyjne pomiary kątowo-liniowe oraz naziemne skanowanie laserowe. Dane uzyskane tymi metodami są podstawą kalibracji modeli numerycznych i odwrotnie – wyniki obliczeń numerycznych stanowią podstawę dla sformułowania warunków prowadzenia monitoringu obiektu i określenia oczekiwanych wartości przemieszczeń w poszczególnych fazach budowy oraz dopuszczalnych odchyleń, traktowanych jako wartości alarmowe.
URL http://www.acta.media.pl/pl/main.php?p=8&sub=0&act=10&s=13&no=434&lang=pl
Internal identifier117/2013/statutowe
Languagepl polski
File
Geodezyjny monitoring obiektów w rejonie oddziaływania budowy tuneli i głębokich wykopów.pdf 501.97 KB
Additional file
2013_Oswiadczenie_Zaczek_Peplinska_Pasik_Popielski_Geodezyjny_monitoring_117.pdf 342.33 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 7.0
Citation count*7 (2020-09-26)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?