Elementy modelowania ruchu w planach zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego – doświadczenia niemieckie

Piotr Cupryjak , Mariusz Wasiak

Abstract

In the article German experiences in implementing transport models for public transport master plans are shown. Transport models can be supportive for planners on various stages of creating public transport master plans. There are examples of practical options of using transport models discussed. There are some charts showing communication network, examples of public transport master plans determinants development, accessibility of transport infrastructure and distribution of traffic flow in the transport network. Correctly planned and well balanced transport model should be the starting point for every single public transport master plan.
Author Piotr Cupryjak (FT / DLTS)
Piotr Cupryjak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Mariusz Wasiak (FT / DLTS)
Mariusz Wasiak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
Pages183-192
Publication size in sheets0.5
Book Krych Andrzej, Rychlewski Jeremi: Wydajność systemów transportowych, Materiały IX konferencji naukowo-technicznej Problemy komunikacyjne miast w warunkach zatłoczenia motoryzacyjnego, 2013, Wydawnictwo i Drukarnia Uni-Druk, 2013, ISBN 9788361091868, 621 p.
Keywords in Polishmodel ruchu, plan transportowy, publiczny transport zbiorowy
Keywords in EnglishTransport model, public transport master plan, public transport
Abstract in PolishW artykule przedstawiono niemieckie praktyki wykorzystywania modelowania ruchu dla potrzeb planów zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (zwanego potocznie planem transportowym). Modele ruchu wpierają pracę planisty na różnych etapach tworzenia planu transportowego. Przestawiono praktyczne możliwości wyko­rzys­tania modeli ruchu na podstawie przykładów. Graficznie zobrazowano: sieć komuni­kacyjną, przykładowe determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego, dostępność do infrastruktury transportowej oraz prognozę potrzeb przewozowych wraz z rozkładem potoków ruchu na sieć. Prawidłowo zbudowany i ska­librowany model ruchu powinien stanowić podstawę każdego planu transportowego.
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?