Wybrane aspekty modelu dystrybucji ładunków na obszarach aglomeracji miejskiej z uwzględnieniem danych losowych

Emilian Szczepański

Abstract

Paper presents the construction of a mathematical model of the distribution system in urban areas, including multi-criteria optimization with random data. This model refers to systems based on an multi-stage distribution systems with Cargo Consolidation Centers and transshipment points (HUB). Individual elements of transport network in urban areas were analyzed, which were used to formulate a mathematical model. The article contains the concept of a model urban transport system, including the formal record. Vector criteria function was also presented.
Author Emilian Szczepański (FT / DLTS)
Emilian Szczepański,,
- Department of Logistics and Transport Systems
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No97
Pages509-518
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishVRP, optymalizacja wielokryterialna, modelowanie wieloszczeblowych systemów dystrybucyjnych
Keywords in EnglishVRP, multi-criteria optimization, modeling of multistage distribution systems
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję wielokryterialnego modelu matematycznego systemu dystrybucji na obszarach miejskich, w ujęciu wielokryterialnej optymalizacji z uwzględnieniem danych losowych. Prezentowana koncepcja modelu dotyczy systemów dystrybucji wielostopniowych wykorzystujący Centra Konsolidacji Ładunków i punkty przeładunkowe (HUB). Zdefiniowano elementy systemu istotne z punktu widzenia definiowanego modelu matematycznego. Przedstawiono formalny zapis składowych funkcji kryterium.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?