Uwarunkowania modelowania przewozu ładunków

Piotr Cupryjak , Mariusz Wasiak

Abstract

In the article selected determinants of freight transport model are discussed. The determinants were identified in the process of constructing freight transport model. In most cases the freight transport model, as well as people’s trip model, is four–stage model: trip generation, trip distribution, modal split and route assignment. In Poland there is limited accessibility to input date needed to construction and calibration of the model which is highlighted in the article. The problems in constructing model in Poland were concerned in the summary. There are also requirements of the freight transport model given.
Author Piotr Cupryjak (FT / DLTS)
Piotr Cupryjak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Mariusz Wasiak (FT / DLTS)
Mariusz Wasiak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No97
Pages63-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmodelowanie przewozu ładunków, model czterostadiowy, ruch ciężarowy
Keywords in Englishfreight transport model, four-stage model, trucks movement
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wybrane uwarunkowania modelowania przewozu ładunków zidentyfikowane w procesie budowy modelu ruchu towarowego. W większości przypadków model ruchu towarowego, tak jak w modelowaniu podróży osób, jest modelem czterostadiowym. Opisano następujące etapy modelowania: wyznaczanie potencjałów ruchotwórczych, przestrzenny rozkład ruchu, podział zadań przewozowych, rozkład ruchu na sieć. Zwrócono uwagę na fakt ograniczonej dostępności danych potrzebnych do budowy i kalibracji modelu w Polsce. W podsumowaniu odniesiono się do problemów napotkanych w procesie budowy modelu oraz podano wymagania, które powinien spełniać model przewozu ładunków.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/2780/17021/file/Z97-art_6.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?