Uwarunkowania prawne kształtowania proekologicznego systemu transportowego

Piotr Gołębiowski , Roland Jachimowski , Konrad Lewczuk , Emilian Szczepański , Mariusz Wasiak

Abstract

The paper presents selected aspects of environmentally friendly transport system apprehended to legal regulations. Review of legislation and documents relating to the reduction of the negative impact of transport on the environment was made​​. In article presented EU regulations and recommendations for the EU transport policy. It also indicated emission standards for newly manufactured vehicles. The paper presents examples of good practices to promote solutions for sustainable development of transport through the use of environmentally friendly vehicles
Author Piotr Gołębiowski (FT / DLTS)
Piotr Gołębiowski,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Roland Jachimowski (FT / DLTS)
Roland Jachimowski,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Konrad Lewczuk (FT / DLTS)
Konrad Lewczuk,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Emilian Szczepański (FT / DLTS)
Emilian Szczepański,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Mariusz Wasiak (FT / DLTS)
Mariusz Wasiak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No97
Pages135-145
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishEMITRANSYS, kształtowanie systemu transportowego, zrównoważony rozwój transportu
Keywords in EnglishEMITRANSYS, development of the proecological transport system, sustainable development of transport
Abstract in PolishW artykule przedstawiono wybrane aspekty kształtowania proekologicznego systemu transportowego w ujęciu regulacji prawnych. Dokonano przeglądu aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko. Przedstawiono unijne regulacje i zalecenia dotyczące polityki transportowej państw UE. Uwzględniono również normy emisji spalin dotyczące pojazdów nowoprodukowanych. Przedstawiono też przykłady dobrych praktyk promujących rozwiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu poprzez stosowanie pojazdów przyjaznych dla środowiska.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 11-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 11-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 6.0
Citation count*6 (2020-08-31)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?