Wpływ rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej na poziom emisji CO2 przez środki transportu

Tomasz Ambroziak , Marianna Jacyna , Piotr Gołębiowski , Mariusz Wasiak , Jolanta Żak

Abstract

Pollution resulting from use of means of transport are varied. This article attempts to assess the impact of distribution of the traffic flow in the selected part of transport network on the CO2 emissions. The analysis covers connection between Warsaw and Cracow, where is it possible to move different means of transport, which emit different amounts of carbon dioxide into the atmosphere. Passengers flow distribution carried on the network for three variants of the three sub-criteria: minimum average cost, minimum cost and minimum limit CO2 emissions. On the basis of considerations it can be concluded that most of the traffic flow to the criterion of carbon dioxide emissions burdened bus and train. Least passengers flow directed to the car and air connections.
Author Tomasz Ambroziak (FT / DLTS)
Tomasz Ambroziak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Marianna Jacyna (FT / DLTS)
Marianna Jacyna,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Piotr Gołębiowski (FT / DLTS)
Piotr Gołębiowski,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Mariusz Wasiak (FT / DLTS)
Mariusz Wasiak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
, Jolanta Żak (FT / DLTS)
Jolanta Żak,,
- Department of Logistics and Transport Systems
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No97
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozłożenie potoku ruchu, emisja dwutlenku węgla, ciąg komunikacyjny.
Keywords in Englishdistribution of the traffic flow, emissions of carbon dioxide, transport route
Abstract in PolishZanieczyszczenia wynikające z użytkowania środków transportu są różnorakie. W artykule podjęto próbę ustalenia wpływu rozłożenia potoku ruchu w wybranym fragmencie sieci transportowej na wielkości emisji CO2. Dla analizy wybrano ciąg Warszawa – Kraków, w którym przemieszczać się można różnymi środkami transportu, które emitują różne ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Przeprowadzono rozłożenie potoku pasażerów na sieć transportową dla trzech wariantów według trzech kryteriów cząstkowych: minimalnych kosztów średnich, minimalnych kosztów krańcowych i minimalnej emisji CO2. Na podstawie rozważań można stwierdzić, że najwięcej potoku ruchu dla kryterium emisji dwutlenku węgla obciążyło połączenia autobusowe i kolejowe. Najmniej potoku skierowano na połączenia samochodowe i lotnicze.
URL http://zlist.webd.pl/eaot/2014/04/002.pdf
Projectxxx. Project leader: Jacyna Marianna, start date 01-10-2012, end date 31-12-2014, 513G/1160/0010, Completed
WT Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 16.0
Citation count*16 (2020-09-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?