Szacowanie funkcjonalności i bezpieczeństwa systemów sterowania ruchem kolejowym

Andrzej Toruń , Lucyna Bester , Mirosław Siergiejczyk

Abstract

This paper presented the concept of an additional warning system for unguarded level crossings D category, based on the use public open data transmission standards. In order to assess the impact of this additional warning system for traffic safety was performed the safety analysis with the use on Markov models. In order to assess the possibility of building such an additional warning system, was performed the functionality analysis for sample system configuration (based on available on the market of typical elements). The functional analysis based on the FTA method, ready ratio and MTBF parameters of the system was performed used Windchill Quality Solution software.
Author Andrzej Toruń
Andrzej Toruń,,
-
, Lucyna Bester
Lucyna Bester,,
-
, Mirosław Siergiejczyk (FT / DTT)
Mirosław Siergiejczyk,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No95
Pages475-484
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishSystemy zabezpieczenia przejazdów, transmisja otwarta, niezawodność systemów
Keywords in EnglishSystems reliability, level crossing safety, open data transmission systems
Abstract in PolishW artykule przedstawiono koncepcję systemu dodatkowego ostrzegania kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych kategorii D opartego o wykorzystanie publicznych otwartych systemów transmisji danych. Dla systemu takiego przeprowadzona została analiza bezpieczeństwa z wykorzystaniem procesów Markowa w celu oszacowania wpływu proponowanego dodatkowego systemu ostrzegania na bezpieczeństwo ruchu pojazdów. W celu oszacowania możliwości budowy takiego systemu dokonano analizy funkcjonalnej dla przykładowej konfiguracji systemu zbudowanej z ogólnodostępnych na rynku typowych elementów (modułów). Analiza funkcjonalna oparta została o metodę FTA a do wyliczenia współczynnika gotowości oraz parametrów MTBF systemu wykorzystano oprogramowanie Windchill Quality Solutions.
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 12-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 7.0
Citation count*7 (2020-09-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?