Symulatory jazdy samochodem spełniające wymagania przepisów wykonawczych dyrektywy WE 2003/59 – sytuacja na polskim rynku

Zbigniew Lozia

Abstract

The paper presents possible applications of driving simulators that meet the requirements of the EC Directive 2003/59 regulations. It describes the legal issues related to the construction and applications driving simulator and examples of some of the structure. Currently simulators are widely used in driver train-ing. This is allowed by the Regulation of the European Parliament and of the Council of Europe (Directive 2003/59/EC) and the Polish Ministry of Transport (...). Particular attention is paid to products that are created in Poland as the result of the work of Polish engineers or implementation of foreign licenses.
Author Zbigniew Lozia (FT / DVMO)
Zbigniew Lozia,,
- Department of Vehicle Maintance and Operation
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No96
Pages273-282
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsymulatory jazdy, symulacja, szkolenia kierowców, dyrektywa 2003/59/WE.
Keywords in Englishdriving simulators, driver training, Directive 2003/59/EC.
Abstract in PolishW artykule przedstawiono możliwości zastosowań symulatorów jazdy samochodem, spełniających wymagania przepisów wykonawczych do Dyrektywy WE 2003/59. Opisano kwestie prawne związane z budową i zastosowaniami symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybra-nych konstrukcji. Obecnie symulatory są szeroko stosowane w szkoleniu kierowców. Jest to dopusz-czalne przez odpowiednie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (dyrektywa 2003/59/WE) oraz Ministerstwa Transportu (…). Szczególną uwagę zwrócono na produkty, które są tworzone w Polsce, jako wynik pracy polskich inżynierów lub wdrażania zagranicznych licencji.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/1634/11211/file/Z96-art_26.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); after publication
File
206-ZL_Transport_XXIw_2013_dla_stud.pdf 1,005.62 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?