Pośredni stan techniczny w praktyce eksploatacyjnej systemów sterowania ruchem kolejowym

Jarosław Moczarski

Abstract

Changes in technical state of the signaling devices are the result of the ageing and wearing of the elements and making the maintenance works. The level of the efficiency in slowing down the destructive process depends on the ability to access information about technical state of the devices and types of faults. The exploitation experience tells us that access to the information about the technical state of devices is usually very limited. High requirements for railway safety, is highlighting the need for a strategy by state. For its implementation necessary is practical skill of diagnostic information analysis.
Author Jarosław Moczarski (FT / DTC)
Jarosław Moczarski,,
- Department of Traffic Control
Other language title versionsINTERMEDIATE TECHNICAL STATE IN SIGNALING SYSTEMS EXPLOITATION PRACTICE
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No95
Pages347-358
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polisheksploatacja, stan techniczny, urządzenia srk
Keywords in Englishexploitation, technical state, signaling devices
Abstract in PolishZmiany stanu technicznego urządzeń srk są efektem procesów starzenia i zużycia ich elementów, a także realizacji celowych działań obsługowych. Efektywność rozwiązywania problemów decyzyjnych, a także skuteczność przeciwdziałania postępującym procesom destrukcyjnym, zależy od wiedzy eksploatatora o zmianach stanu technicznego urządzeń oraz o charakterze tych zmian. W kolejowej praktyce eksploatacyjnej, dostęp do informacji o stanie technicznym urządzeń jest zwykle bardzo ograniczony. Wysokie wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu kolejowego wskazują na potrzebę zastosowania strategii według stanu. Dla jej wdrożenia niezbędna jest praktyczna umiejętność analizy informacji diagnostycznych.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/1591/11029/file/Z95-art_31.pdf
Languagepl polski
File
Moczarski-Z95.pdf 232.47 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?