Integracja funkcjonalna urządzeń sterowania ruchem kolejowym

Paweł Drózd

Abstract

The paper presents the problem of functional integration of traffic control devices. On upgraded stations in accordance with the requirements of the installed computer equipment. For these devices to ensure co-operation between systems in adjacent lanes and adjacent stations through appropriate interfaces. The article contains a brief analysis of signaling devices, presented and discussed the structure of their relationship and what conditions must be fulfilled to ensure proper co-operation of equipment.
Author Paweł Drózd (FT / DTC)
Paweł Drózd,,
- Department of Traffic Control
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No95
Pages93-104
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishsterowanie ruchem kolejowym, urządzenia srk, funkcjonalność
Keywords in Englishrailway traffic control, signaling devices, functionality
Abstract in PolishW referacie przedstawiono problematyką integracji funkcjonalnej urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Na modernizowanych stacjach zgodnie z wymaganiami instaluje sią urządzenia komputerowe dla których należy zapewnić współpracą z systemami na przylegających szlakach i sąsiednich posterunkach za pomocą odpowiednich interfejsów. Artykuł zawiera krótką analizę urządzeń srk, przedstawiono i omówiono struktury ich powiązań oraz jakie warunki muszą zostać spełnione dla zapewnienia poprawnej współpracy urządzeń.
URL http://www.wt.pw.edu.pl/content/download/1569/10941/file/Z95-art_9.pdf
Languagepl polski
File
drózd-Z95.pdf 112.25 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?