Problem zakłóceń w ruchu lotniczym spowodowanych spóźnionymi pasażerami

Jacek Skorupski , Magdalena Wierzbińska

Abstract

Delays and disturbances in air traffic have various causes, for example technical, operational or environmental. One of them can also be passengers’ behavior. The problem of delay generated by passengers who checked-in their baggage, but did not appear at the boarding gate, is considered in this paper. In such situation a decision problem occurs – how long to wait for a late passenger. Waiting too long can cause departure delay and thus costs increase. On the other hand, the decision to take-off without a missing passenger, involves necessity of finding and unloading his checked-in baggage. This search procedure also causes delay and additional costs. The paper presents a model of decision-making process and proposes a solution, using a dynamic programming method. The task has been described adequately to the model of decision situation. An important part of this optimization task is to estimate the time needed to find and unload the baggage, which belongs to the missing passenger. This problem will be the subject of further work, but for the time being it is proposed to solve it using fuzzy sets theory.
Author Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Magdalena Wierzbińska (FT / DATE)
Magdalena Wierzbińska,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No95
Pages443-453
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishopóźnienia w ruchu lotniczym, problemy decyzyjne w transporcie, programowanie dynamiczne
Keywords in Englishair traffic delays, decision-making process in transport, dynamic programming
Abstract in PolishOpóźnienia i zakłócenia w ruchu lotniczym mają różne przyczyny, na przykład techniczne, operacyjne, środowiskowe. Jedną z nich jest zachowanie pasażerów. W niniejszej pracy podjęto problem opóźnień generowanych przez pasażerów, którzy nadali swój bagaż rejestrowany, a nie zgłosili się do wyjścia do samolotu. W takiej sytuacji pojawia się problem decyzyjny - jak długo oczekiwać na spóźnionego pasażera. Oczekiwanie generuje opóźnienie startu a tym samym koszty. Z drugiej strony decyzja o odlocie mimo niestawienia się pasażera pociąga za sobą konieczność odnalezienia i wyładowania jego bagażu rejestrowanego, co również powoduje opóźnienie odlotu i koszty. W pracy przedstawiono model tej sytuacji decyzyjnej oraz sformułowano zadanie optymalizacyjne odpowiednio do modelu sytuacji decyzyjnej. Zaproponowano rozwiązanie postawionego problemu przy wykorzystaniu metody Programowania Dynamicznego. Ważnym elementem tego zadania optymalizacyjnego jest oszacowanie czasu poszukiwania i rozładunku bagażu należącego do nieobecnego pasażera. Zagadnienie to będzie przedmiotem dalszych prac, w chwili obecnej zaproponowano jego rozwiązanie poprzez zastosowanie teorii zbiorów rozmytych.
Languagepl polski
File
Z95-art_40.pdf 176.97 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-09-19)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?