Model ruchu lotniczego do oceny płynności i przepustowości sektora obszaru

Jacek Skorupski , Piotr Andrzej Dmochowski

Abstract

In this paper a model to assess smoothness of traffic and area control sector capacity is presented. It is part of a wider research project aiming at determining a quantitative relation between smoothness and capacity of area control sector. Concept of the model presented here is closely related to the way of describing the model of area sector adopted earlier in [3]. In this paper, the subject of modelling is air traffic in the sector. It has been mapped by: flight plans, current flight plans and favourable flight plans. This mapping will enable us to determine both: air traffic smoothness and sector capacity in the following stages of research. Discussed models will be used to build a research tool in the form of a computer program that allows the use of data collected about the actual process of air traffic in FIR Warsaw to study the quantitative relationship between smoothness and capacity of traffic control sector. This will enable to develop an algorithm for forming of traffic streams to maximize sector capacity while maximizing the smoothness.
Author Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Piotr Andrzej Dmochowski (FT / DATE)
Piotr Andrzej Dmochowski,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2013
No95
Pages81-91
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpłynność ruchu lotniczego, przepustowość sektora kontroli, zarządzanie ruchem lotniczym
Keywords in Englishair traffic smoothness, ATC sector capacity, air traffic management
Abstract in PolishW pracy przedstawiono model ruchu lotniczego do oceny płynności i przepustowości sektora obszaru. Jest on częścią szerszego projektu badawczego służącego określeniu w sposób ilościowy zależności występującej między płynnością ruchu lotniczego a przepustowością sektora kontroli obszaru. Przedstawiona tu koncepcja modelu ruchu lotniczego jest ściśle związana z przyjętym wcześniej sposobem opisu modelu sektora obszaru [3]. W niniejszej pracy przedmiotem modelowania jest ruch lotniczy w sektorze obszaru. Został on odwzorowany poprzez zbiory: planów lotów, bieżących planów lotów i korzystnych planów lotów. Takie odwzorowanie pozwoli w kolejnych etapach prac na określenie zarówno płynności ruchu lotniczego jak i przepustowości sektora kontroli obszaru. Omówione modele posłużą do zbudowania narzędzia badawczego w postaci programu komputerowego, który pozwoli na wykorzystanie zebranych danych o rzeczywistym przebiegu ruchu lotniczego w FIR Warszawa do badania ilościowej zależności między płynnością ruchu a przepustowością sektora kontroli. Realizacja tego zadania pozwoli na opracowanie algorytmu takiego kształtowania strumieni statków powietrznych aby maksymalizując płynność jednocześnie maksymalizować przepustowość sektora
Languagepl polski
File
Z95-art_8.pdf 164.71 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?