Awaria silosu zbożowego

Maciej Maślakowski , Grzegorz Bartnik , Mirosław Bukowski

Abstract

Steel grain silos – founded on reinforced concrete ring foundation tilted excessively after being filled for the first time. Failure occurred in one of the four silos located in the vicinity of technology chamber. The technology chamber was erected earlier, because it was founded 2.5 m deeper in relation to the silo. In situ tests and calculations confirmed that the reason for the excessive inclination of the silowas partial foundation on clayey man-made fill in the excavation area of technolog chamber
Author Maciej Maślakowski (FCE / IRB)
Maciej Maślakowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Grzegorz Bartnik (FCE / IRB)
Grzegorz Bartnik,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Mirosław Bukowski (FCE / IRB)
Mirosław Bukowski,,
- The Institute of Roads and Bridges
Pages379-386
Publication size in sheets0.5
Book Kaszyńska M. (eds.): XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna. Awarie budowlane. Zapobieganie diagnostyka naprawy rekonstrukcje, 2013, Szczecin, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, ISBN 9788376631511, 1048 p.
Abstract in Polish Silos zbożowy – stalowy posadowiony na fundamencie ż elbetowym – pierścieniowym przy pierwszym zasypie uległ nadmiernemu przechyleniu. Awaria wystąpiła w jednym z czterech silosów zlokalizowanych w bliskim są siedztwie komory technologicznej. Komorę technologiczną wykonano wcześniej z uwagi, że jest posadowiona 2,5 m głębiej w stosunku do silosu. Badania kontrolne podłoża gruntowego oraz obliczenia potwierdziły, że przyczyną nadmiernego przechylenia silosu było częściowe jego posadowienie na nasypie gliniastym wykonanym w rozkopie pod komorę technologiczna
Languagepl polski
File
_Awaria_silosu.pdf 1.22 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?