Modelling reliability of uninterruptible power supply units

Adam Rosiński , Tadeusz Dąbrowski

Abstract

This paper discusses issues related to reliability of uninterruptible power supplies equipped with automatic protection mechanisms (short circuit protection - SCP, overload protection - OLP, overvoltage protection - OVP). Relationships for determining probability of system states: full operational capability, partial capability and failure were derived. The impact of time taken to restore the state of full operational capability on probability of different system states was also analysed.
Author Adam Rosiński (FT / DTT)
Adam Rosiński,,
- Department of Transport Telecommunication
, Tadeusz Dąbrowski - [Wojskowa Akademia Techniczna]
Tadeusz Dąbrowski,,
-
-
Journal seriesEksploatacja i Niezawodność, ISSN 1507-2711
Issue year2013
Vol4
No15
Pages409-413
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishniezawodność, zasilacz, proces eksploatacji
Keywords in Englishreliability, power supply, maintenance
ASJC Classification2209 Industrial and Manufacturing Engineering; 2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia związane z niezawodnością zasilaczy buforowych wyposażonych w automatyczne zabezpieczenia (przeciwzwarciowe - SCP, przeciążeniowe - OLP, nadnapięciowe - OVP). Wyznaczono zależności pozwalające określić prawdopodobieństwa przebywania systemu w stanach: pełnej zdatności, niepełnej zdatności i niezdatności. Dokonano również analizy wpływu czasu przywrócenia stanu pełnej zdatności na wartości prawdopodobieństw przebywania zasilacza w wyróżnionych stanach technicznych.
Languageen angielski
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 12-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 12-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 14; Scopus Citations = 28; GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.962; WoS Impact Factor: 2013 = 0.505 (2) - 2013=0.342 (5)
Citation count*2 (2014-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?