Wykorzystanie głębokiego nasycenia wzmacniacza SOA i efekty uśredniania mocy sygnału wejściowego do przeciwdziałania przesłuchowi międzykanałowemu i stratom mocy przy pracy SOA w systemie DWDM

Fryderyk Dyc , Jarosław Piotr Turkiewicz

Abstract

A novel countermeasure the interchannel crosstalk and resulting power penalty. The proposed method is based on the utilization of the SOA in the deep saturation and averaging of the input signal. The averaging effect has the strongest positive effect in the SOA deep saturation for a high channel number. The influence of the channel number, bit rate and the signal extinction ratio on the signal distortions.
Author Fryderyk Dyc (FEIT / IT)
Fryderyk Dyc,,
- The Institute of Telecommunications
, Jarosław Piotr Turkiewicz (FEIT / IT)
Jarosław Piotr Turkiewicz,,
- The Institute of Telecommunications
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
Issue year2013
VolLXXXVI
No8-9/2013
Pages639-644
ConferenceXXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT'2013), 04-09-2013 - 06-09-2013, Gdańsk, Polska
Keywords in Polishtelekomunikacja optyczna, DWDM, półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny, przesłuch międzykanałowy
Keywords in EnglishOptical communications, DWDM, semiconductor optical amplifier, interchannel crosstalk
Abstract in PolishPrzedstawiono nowe podejście do przeciwdziałania przesłuchowi mię-dzykanałowemu i stratom mocy wprowadzanym przez wzmacniacz SOA. Zakłada ono wykorzystanie głębokiej saturacji SOA oraz efektu uśredniania sygnału wejściowego. Wykazano, że efekt uśredniania ma najsilniejszy pozytywny wpływ na ograniczenie zniekształceń wprowadzanych przez SOA, kiedy wzmacniacz pracuje w głębokiej saturacji z wieloma kanałami. Badano wpływ liczby kanałów, przepływności, mocy i współczynnika ekstynkcji na poziom zniekształceń.
ProjectThe Develpment of Digital Communicatios. Project leader: Lubacz Józef, , Phone: 22 234 65 31, start date 04-05-2012, planned end date 31-03-2013, end date 31-12-2013, IT/2012/statut, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?