Kształcenie inżynierów dla potrzeb telekomunikacji. Dokąd zmierzamy?

Andrzej Kraśniewski

Abstract

Trends in engineering education observed in many countries, resulting from the developments in ITC and the changing demands of the labour market are presented. The concepts of flipped education, problem - and project-based learning, and their relation to research-based education and elite education are discussed. The expansion of Massive Open On-line Coursesand their potential impact are described. Actions to be taken by the Polish universities of technology that offer programmes in telecommunications and teleinformatics – the areas particularly suitable for innovations in education – are proposed.
Author Andrzej Kraśniewski (FEIT / IT)
Andrzej Kraśniewski,,
- The Institute of Telecommunications
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny- Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496
Issue year2013
VolLXXXVI
No8-9/2013
Pages617-624
ConferenceXXIX Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT'2013), 04-09-2013 - 06-09-2013, Gdańsk, Polska
Keywords in Polishkształcenie inżynierów, innowacje, kompetencje, kształcenie odwrócone, PBL, MOOC
Keywords in Englishengineering education, innovations, competences, flipped education, PBL, MOOC
Abstract in PolishPrzedstawiono tendencje obserwowane w wielu krajach w kształceniu inżynierów, będące m.in. następstwem rozwoju technik ICT oraz zmian w zakresie pożądanych kompetencji absolwentów podejmujących zatrudnienie. Opisano m.in. koncepcję „kształcenia odwróconego” oraz kształcenia ukierunkowanego problemowo i opartego na projektach, a także ich związek z kształceniem opartym na badaniach i kształceniem elitarnym. Omówiono proces i możliwe konsekwencje upowszechnienia się nowej formy kształcenia, określanej jako Massive Open On-line Courses. Sformułowano propozycje działań, jakie mogłyby podjąć polskie uczelnie kształcące specjalistów w obszarze telekomunikacji i teleinformatyki – szczególnie podatnym na wprowadzanie innowacji w procesie kształcenia.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?