Usuwanie azotu ze ścieków w procesie denitryfikacji defosfatacyjnej

Aleksandra Cyganecka , Jolanta Podedworna , Monika Żubrowska-Sudoł

Abstract

The process' idea, its advantages and disadvantages. Factors influencing efficiency of de-phosphatizing de-nitrification. Technological systems: with divided bio-mass for the de-phosphatizing de-nitrification process and for nitrification process. Examples of A2N type systems' configurations.
Autor Aleksandra Cyganecka
Aleksandra Cyganecka
-
, Jolanta Podedworna (WIŚ / ZZWOŚ)
Jolanta Podedworna
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
, Monika Żubrowska-Sudoł (WIŚ / ZZWOŚ)
Monika Żubrowska-Sudoł
- Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Inne wersje tytułuNitrogen removal from sewage in the process of de-phosphatizing de-nitrification
Tytuł czasopisma/seriiGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352
Rok wydania2008
Tom82
Nr12
Paginacja23-27
Streszczenie w języku polskimIstota procesu jego wady i zalety. Czynniki wpływające na wydajność defosfatacji denitryfikacyjnej. Układy technologiczne: z rozdzieloną biomasą do prowadzenia procesu defosfatacji denitryfikacyjnej i procesu nitryfikacji.Przykłady konfiguracji układów typu A2N.
URL http://www.sigma-not.pl/czasopisma-17-gaz-woda-i-technika-sanitarna.html
Językpl polski
Punktacja (całkowita)6
Żródło punktacjijournalList
Wskaźniki publikacji Cytowania GS = 4.0
Liczba cytowań*4 (2015-02-05)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?