Opracowanie techniki wykrywania pęknięć podczas kształtowania przemysłowego blach

Sławomir Świłło , Robert Cacko , Piotr Czyżewski , Władysław Chorzępa

Abstract

The industrial application of crack detection in stamped auto-parts is presented. Solution proposed by the authors uses the phenomenon of speckle pattern occur on the investigated surface by the laser beam emission. Crack image recognition is achieved through a comparison of two images: one of the defect and the other without it. Implementation of performed measurements uses a vision system allowing for transmission of the recorded image and further its numerical processing. The whole process of image acquisition and analysis is performed in real time due to application of a rapid process of the image processing transformed in Matlab software environment. For these purposes a special vision system along with the position of the model to test the proposed solution have been developed. On the designed measuring stack-up alternately either failure and correct components are measured with appropriately planned schedule simulating the real process of metal/component forming.
Author Sławomir Świłło ITW
Sławomir Świłło,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Robert Cacko ITW
Robert Cacko,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Piotr Czyżewski ITW
Piotr Czyżewski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Władysław Chorzępa
Władysław Chorzępa,,
-
Journal seriesHutnik -Wiadomości Hutnicze, ISSN 1230-3534, e-ISSN 2449-9897
Issue year2016
VolLXXXIII
Pages8-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdetekcja pęknięć, system wizyjny, przemysłowe kształtowanie blach.
Keywords in Englishcrack detection, vision system, stamping auto-parts.
Abstract in PolishPrzedstawiona został aplikacja przemysłowa detekcji pęknięć podczas kształtowania blach karoseryjnych. Zaproponowane przez autorów rozwiązanie wykorzystuje zjawisko optyczne plamkowania powstałe na badanej powierzchni w wyniku emisji wiązki światła laserowego. Rozpoznawanie obrazu pęknięcia odbywa się dziki zastosowaniu zestawienia porównawczego obrazu z defektem i bez defektu. Realizacja pomiarów odbywa się z wykorzystaniem systemu wizyjnego umożliwiającego transmisję zarejestrowanego obrazu i dalszą jego obróbkę numeryczną. Cały proces rejestracji obrazu i jego analizy odbywa się w czasie rzeczywistym z uwagi na zastosowane szybkiego procesu obróbki obrazu przetwarzanego w środowisku Matlab. Dla tych celów został opracowany specjalny system wizyjny wraz ze stanowiskiem modelowym do testowania zaproponowanego rozwiązania. Na zaprojektowanym stanowisku badaniom poddawany jest na przemian wyrób wadliwy i prawidłowy z odpowiednio zaplanowanym sposobem symulującym realizację procesu kształtowania plastycznego.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0 (2018-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back