Cechy materiałowe endoprotezy krążka międzykręgowego

Janusz Domański , Konstanty Skalski

Abstract

Materiały do wytworzenia poszczególnych elementów protezy krążka międzykręgowego mają duży wpływ na prawidłowe i trwałe jej funkcjonowanie. Tylko stosunkowo niewielka liczba materiałów stosowanych w konstrukcjach inżynierskich może być użyta jako materiał na implanty, są to tzw. biomateriały. Muszą one spełniać bardzo restrykcyjne wymogi biozgodności i bioakceptowalności w środowisku fizjologicznym po wszczepieniu implantu, ponadto mieć odpowiednią wytrzymałość doraźną i zmęczeniową oraz odporność na korozję. Pewnym problemem w obecnie stosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych endoprotez jest też powstawanie drobin cząsteczek będących produktami ścierania powierzchni ciernych w sztucznym stawie, zatem materiały na pary cierne powinny być dobierane z uwzględnieniem tego czynnika. Dobierając materiał na elementy implantu krążka międzykręgowego należy rozważyć następujące czynniki: odtworzenie kinematyki stawu, w tym zakresu ruchów, wartość i kierunek sił i momentów obciążających staw, pewność zamocowania krótko i długookresowego, zapewnienie właściwych zakresów ruchu pod obciążeniem z niskim tarciem oraz bez produktów zużycia ściernego, proces technologiczny wytworzenia części implantu, możliwość wykonywania obrazowania postoperacyjnego, np. z użyciem tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego (brak powstawania zniekształceń obrazu, tzw. artefaktów). Wśród technik rekonstrukcji funkcji uszkodzonego krążka międzykręgowego coraz większego znaczenia nabierają metody inżynierii tkankowej.
Author Janusz Domański (FPE / IMP)
Janusz Domański,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Konstanty Skalski (FPE / IMP)
Konstanty Skalski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
Book Endoproteza krążka międzykręgowego - konstrukcja, technologia wytworzenia i przygotowania do zastosowań klinicznych, 2013, Instytut Obróbki Plastycznej, ISBN 978-83-935352-1-7
Keywords in Polishbiomateriały, tribologia, inżynieria tkankowa
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?