Metoda tłumienia drgań pojazdu za pomocą inertera

Wiesław Grzesikiewicz , Artur Zbiciak

Abstract

An inerter is a mechanical device operating similarly as dynamic absorber. The possibility of inerter’s employing within the vehicle’s suspension is taken into consideration more and more frequently. It can reduce the vibrations, stabilize the tire pressure on pavement and improve the stability of motion. A simple mechanical system equipped with inerter suited for one-dimensional vibration analysis was presented in the paper. The focus was on the analysis of the wheel load on road. The results of computer simulations demonstrated that using the inerter one can reduce considerably the amplitude of the wheel load.
Author Wiesław Grzesikiewicz IP
Wiesław Grzesikiewicz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Artur Zbiciak IDM
Artur Zbiciak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesLogistyka, ISSN 1231-5478
Issue year2011
No3
Pages815-821
Publication size in sheets0.5
ConferenceVIII Konferencja Naukowo-Techniczna LogiTrans 2011 "Logistyka, Systemy transportowe, Bezpieczeństwo w transporcie", Szczyrk, 12-04-2011 - 15-04-2011
Keywords in PolishInerter, tłumienie drgań, struktury reologiczne
Keywords in EnglishVEHICLE’S VIBRATION
Abstract in PolishInertem jest urządzeniem, którego zasada działania jest zbliŜona do tłumika dynamicznego. Coraz częściej rozwaŜa się moŜliwości zastosowania inertera w zawieszeniu pojazdu w celu ograniczenia drgań, ustabilizowania nacisku kół na drogę lub do poprawy stateczności ruchu pojazdu. W pracy rozpatrzono prosty układ mechaniczny z inerterem, słuŜący do modelowania jednowymiarowych drgań pojazdu. RozwaŜania skoncentrowano na analizie przebiegu nacisku koła na drogę. Przedstawiono wyniki obliczeń komputerowych, z których wynika, Ŝe amplituda zmian nacisku koła zmniejszy się, jeśli w układzie zostanie zastosowany inerter
Languagepl polski
File
METODA TŁUMIENIA.pdf 131.92 KB
Score (nominal)4
Citation count*2 (2018-06-19)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back