Szklarnie – nowoczesne rozwiązania pozwalające na kształtowanie optymalnych warunków cieplno - wilgotnościowych i warunków oświetlenia

Sławomir Grabarczyk

Abstract

This article presents modern technologies aimed at developing appropriate microclimate conditions in the greenhouse. Discussed these technologies, which are used in greenhouses operated in polish climatic conditions. Factors influencing the growth of plants, such as light, temperature, humidity and air must be shaped in an optimal manner, ensuring at the same time minimizing costs. Therefore, the modern technologies, such as partitions or screens, double wall, is determined to shape the microclimate. For this purpose, describes the impact of material solutions glasshouse compartments to maintain proper temperature, humidity and light conditions in the greenhouse. Attention is drawn to split partitions for technologies to passive (permanently installed) and active (usually movable) operating according to the outside weather conditions.
Author Sławomir Grabarczyk (FCEMP / ICEn)
Sławomir Grabarczyk,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages173-184
Publication size in sheets0.55
Book Halicka Anna (eds.): Budownictwo na obszarach wiejskich : nauka, praktyka, perspektywy, 2013, Lublin, Politechnika Lubelska, ISBN 978-83-63569-30-3, 298 p.
Keywords in Polishszklarnia, mikroklimat, przegroda wielowarstwowa, ekran termoizolacyjny
Keywords in Englishgreenhouse, microclimate, double wall, thermal screen
Abstract in PolishW artykule przedstawiono rozwiązania techniczne mające na celu kształtowanie odpowiednich warunków mikroklimatu w szklarni. Omówiono te rozwiązania, które są stosowane w szklarniach eksploatowanych w polskich warunkach klimatycznych. Czynniki decydujące o wzroście roślin, takie jak światło, temperatura, Wilgotność i skład powietrza, muszą być kształtowane w sposób optymalny, zapewniający jednocześnie minimalizację kosztów eksploatacji. Z tego też względu rozwiązania techniczne, takie jak przegrody podwójne czy ekrany termoizolacyjne, determinują możliwości kształtowania mikroklimatu. W tym celu opisano wpływ rozwiązań materiałowych przegród szklarni na utrzymanie właściwej temperatury, wilgotności i warunków oświetlenia w szklarni. Zwrócono uwagę na podział przegród na rozwiązania na bierne (instalowane na stałe) i aktywne (ruchome funkcjonujące zależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych.
URL http://bc.pollub.pl/Content/3739/budownictwo.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?