WARNING SOUNDS IN ELECTRIC AND HYBRID-ELECTRIC VEHICLES

Jakub Lorencki

Abstract

Vehicles powered by an electric motor have many advantages, one of which is the low noise emission. However, feature described in this article has its onerous drawback in the form of risk of accidents involving pedestrians, especially at low speeds in urban areas. As a result of these unfortunate facts, car manufacturers and governments in some countries, especially those with relatively high popularity of electric and hybrid vehicles, they have started to prepare their own solution to this problem. Thus, the idea of a warning signal (warning sound) was invented, a special sound that is emitted below a certain speed (20 or 30km/h), to alert people exposed to the potential risk of accident. This sound can be turned off manually or automatically. There was a lot of discussion about the characteristics of the sound, in the end it was decided at the sound of wheels rolling on the road with the addition of sound internal combustion engine. However, the final concept of force in Europe will have to wait.
Author Jakub Lorencki (FACME / IAE)
Jakub Lorencki,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2016
Vol109
No5
Pages51-57
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdźwięk ostrzegawczy, pojazd elektryczny
Keywords in Englishwarning sound, electric vehicle
Abstract in PolishPojazdy napędzane silnikiem elektrycznym posiadają wiele zalet, jedną z nich jest niska emisja hałasu. Jednak ta cecha jak opisano w niniejszym artykule, ma też swoją uciążliwą wadę w postaci ryzyka potrąceń, szczególnie przy niskich prędkościach w miastach. W wyniku tych nieszczęśliwych faktów producenci samochodów i rządy w niektórych krajach, zwłaszcza takich o stosunkowo dużej popularności pojazdów elektrycznych i hybrydowych, rozpoczęły przygotowywać własne rozwiązanie tego problemu. Wymyślono ideę sygnału ostrzegawczego (warning sound), specjalnego dźwięku, który jest emitowany poniżej pewnej prędkości (20 lub 30km/h), w celu ostrzegania osób narażonych na potencjalne niebezpieczeństwo wypadku. Dźwięk ten może zostać wyłączony ręcznie lub automatycznie. Było wiele dyskusji na temat charakterystyki tego dźwięku, w końcu zdecydowano się na odgłos koła toczącego się po jezdni z dodatkiem dźwięku silnika spalinowego. Jednak na finalną koncepcję obowiązującą w Europie trzeba będzie poczekać.
Languageen angielski
File
051_057-1.pdf 317.41 KB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 26-06-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 26-06-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?