Numerical simulation of flow and combustion in spark-ignition piston engine

Marian Gieras , D. Jasiński

Abstract

The paper presents results of numerical simulations of combustion processes inside a piston engine with spark-ignition. The simulation was performed using ANSYS Fluent. For simulation of the combustion process, a new model of combustion, being an extension of a model available in the software, taking into account gas recirculation was proposed. This model was then implemented in the program Fluent by means of the User Defined Scalars and User Defined Functions. As the object of analysis, Fiat FIRE 1108 engine was used. Comparison of the basic engine parameters, obtained from the simulations with actual engine performance, indicates a fairly good agreement, and thus possibility of applying of this approach in a simplified simulation of spark-ignition engines. Keywords: aerodynamic flow, combustion, spark-ignition, engine
Author Marian Gieras (FPAE / IHE)
Marian Gieras,,
- The Institute of Heat Engineering
, D. Jasiński
D. Jasiński,,
-
Journal seriesArchivum Combustionis, ISSN 0208-4198, []
Issue year2013
Vol33
No4
Pages207-214
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishaerodynamika przepływu, spalanie, silnik o zapłonie iskrowym
Keywords in Englishaerodynamic flow, combustion, spark-ignition, engine
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki symulacji numerycznych procesów spalania wewnątrz silnika tłokowego z zapłonem iskrowym. Symulacja została przeprowadzona przy użyciu ANSYS Fluent. Do symulacji procesu spalania, został zaproponowany .nowy model spalania, będący rozwinięciem modelu dostępnego w oprogramowaniu, biorącego pod uwagę recyrkulację spalin. Model ten następnie zaimplementowano w programie Fluent za pomocą odpowiednich funkcji definiowanych przez użytkownika. Jako przedmiot analizy został wykorzystany silnik Fiat FIRE 1108. Porównanie podstawowych parametrów silnika uzyskanych z symulacji z rzeczywistych osiągami silnika, wskazuje na dość dobrą zgodność, a tym samym możliwość zastosowania tego podejścia w uproszczonej symulacji silników z zapłonem iskrowym
URL http://archcomb.itc.pw.edu.pl/volume-33-no-4-2013/numerical-simulation-of-flow-and-combustion-in-spark-ignition-piston-engine/author/381
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?