Wpływ topografii powierzchni na odporność korozyjną stopu z pamięcią kształtu NiTi po procesie azotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie / Influence of surface topography on the corrosion resistance of NiTi shape memory alloy nitrided at low-temperature plasma process

Justyna Witkowska , Janusz Kamiński , Michał Tarnowski , Tomasz Borowski , Monika Woińska , Tadeusz Wierzchoń

Abstract

NiTi shape memory alloys are used for cardiological and bone implants. However on account of the metallosis effect, i.e. the migration of the alloy constituents into the surrounding tissues, they are submitted to various surface treatment processes in order to improve their corrosion resistance and biocompatibility, without affecting the shape memory properties that need to be maintained. Comparative studies on the corrosion resistance of NiTi alloys both prior to and after nitriding in low-temperature plasma at a temperature of 300°C are presented. Nitriding under glow discharge conditions was conducted on samples with varying surface roughness. Examinations via the potentiodynamic and impedance spectroscopy methods (EIS) were carried out in Hank’s and Ringer’s solutions at 37°C. Corrosion resistance tests were supplemented by morphology and roughness tests of the surface of NiTi alloy both with and without a diffusive layer. The obtained results show an increase in the corrosion resistance of NiTi alloys after nitriding. There was a significant impact of surface roughness on the corrosion resistance of NiTi alloy both with and without a nitrided layer.
Author Justyna Witkowska ZIP
Justyna Witkowska,,
- Division of Surface Engineering
, Janusz Kamiński ZIP
Janusz Kamiński,,
- Division of Surface Engineering
, Michał Tarnowski ZIP
Michał Tarnowski,,
- Division of Surface Engineering
, Tomasz Borowski ZIP
Tomasz Borowski,,
- Division of Surface Engineering
, Monika Woińska ZIP
Monika Woińska,,
- Division of Surface Engineering
, Tadeusz Wierzchoń ZIP
Tadeusz Wierzchoń,,
- Division of Surface Engineering
Journal seriesOchrona przed Korozją, ISSN 0473-7733, e-ISSN 2449-9501
Issue year2016
Vol59
No4
Pages102-106
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstopy NiTi, azotowanie jarzeniowe, odporność korozyjna, roztwory fizjologiczne
Keywords in EnglishNiTi alloys, nitriding, corrosion, physiological solution
Abstract in PolishStopy z pamięcią kształtu NiTi są coraz częściej stosowane w medycynie, jako implanty kostne lub kardiologiczne. Jednak ze względu na zjawisko metalozy, tj. migracji składników stopu do otaczających tkanek, są poddawane rożnym obróbkom powierzchniowym w celu polepszenia odporności korozyjnej i biozgodności bez wpływu na ich specyficzne właściwości, czyli pamięć kształtu i nadsprężystość. W pracy przedstawiono wyniki porównawczych badań odporności korozyjnej stopu NiTi przed i po procesach azotowania jarzeniowego w niskotemperaturowej plazmie w temperaturze 300°C. Proces azotowania jarzeniowego przeprowadzono na próbkach o rożnej topografii powierzchni. Badania odporności korozyjnej metodą potencjodynamiczną i spektroskopii impedancyjnej przeprowadzono w roztworze Ringera oraz Hanka w temperaturze 37°C. Wyniki uzupełniono badaniami chropowatości i morfologii powierzchni. Uzyskane wyniki wykazały wzrost odporności korozyjnej stopu NiTi po procesie azotowania. Zaobserwowano istotny wpływ chropowatości powierzchni na odporność korozyjną stopu NiTi bez i z warstwą azotku tytanu.
DOIDOI:10.15199/40.2016.4.4
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-97711-wp%C5%82yw-topografii-powierzchni-na-odporno%C5%9B%C4%87-korozyjna-stopu-z-pami%C4%99cia-kszta%C5%82tu-niti-po-procesie-azotowania-jarzeniowego-w-niskotemperaturowej-plazmie-ochrona-przed-korozja-2016-4.html
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back