Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów ciepłowniczych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na potrzeby ogrzewania

Mieczysław Dzierzgowski

Abstract

The paper presents the influence of the new Certification Pro- gram for high-effieient substations of district heating. The program is expected to improve substation performance and quality, and allows energy savings for both customers and district heating companies. The impact of the program on se- lection method of heat exchangers for central heating installations has been analysed, considering local Polish conditions.
Author Mieczysław Dzierzgowski (FEE / DHV)
Mieczysław Dzierzgowski,,
- Department of Heating and Ventilation
Other language title versionsNew european guidelines for design and evaluation of district heating substations and their impact on selection and working conditions of heat exchangers for heating purpose
Journal seriesCiepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, ISSN 0137-3676, e-ISSN 2449-9900
Issue year2016
Vol47
No12
Pages494-498
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwymiennik ciepła, system ciepłowniczy, wysokosprawny węzeł ciepłowniczy, program certyfikacji węzłów ciepłownicznych
Keywords in Englishheat exchanger, district heating system, high efficient district heating substation, certification program for district heating substations
Abstract in PolishW artykule opisano nowy Europejski Program Certyfikacji wysokosprawnych węzłów ciepłowniczych, zmierzający do uzyskania większej efektywności energetycznej węzłów, co umożliwia uzyskanie oszczędności zarówno odbiorcom jak i firmom ciepłowniczym. Opisano również wpływ tego programu na sposób doboru wymienników ciepła na potrzeby c.o. w warunkach krajowych.
DOIDOI:10.15199/9.2016.12.2
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-102806-nowe-europejskie-wytyczne-dotyczace-projektowania-i-oceny-w%C4%99z%C5%82%C3%B3w-ciep%C5%82owniczych-oraz-ich-wp%C5%82yw-na-dob%C3%B3r-i-warunki-pracy-wymiennik%C3%B3w-ciep%C5%82a-na-potrzeby-ogrzewania-cieplownictwo-ogrzewnictwo-wentylacja-2016-12.html
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?