Stosowanie narzędzi polityki rachunkowości w polskich szpitalach

Magdalena Anna Kludacz-Alessandri

Abstract

Accounting policy is defined as a set of rules and methods for estimating conventional values, and procedures regarding the presentation of financial statements. It can also be used for determining the value of assets and financial results in financial statements to help in achieving specific goals of the entity. The aim of the article is to analyze the degree of use of selected instruments of accounting policy in Polish hospitals. The main attention was paid to the instruments of material accounting policies. The first partof the paper uses the method of literature studies. It describes the essence of accounting policy and tries to provide an explanation of existing differences between the terms "balance sheet policy" and "accounting policy" because there are at least a few perspectives on their meaning and their relations with each other. The second part of paper presents the results of an empirical study conducted in 2012-2013 in selected Polish hospitals. The study involved managers of hospitals that responded to questions regarding the use of selected instruments of material accounting policies in shaping the information content of financial statements for the purpose of achieving the objectives of the entity. The research showed that Polish hospitals do not apply (or apply to a limited extent) the instruments of accounting policy to support the management process. In most of cases, the managers are not interested in accounting policy in general, and they are not interested in its impact on the content of the financial statements of the hospital.
Author Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS)
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X
Issue year2016
No89 (145)
Pages78-94
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpolityka rachunkowości, narzędzia polityki rachunkowości, szpitale, polityka bilansowa.
Keywords in Englishaccounting policy, instruments of accounting policy, hospitals, balance sheet policy
Abstract in PolishPolityka rachunkowości jest definiowana jako zbiór zasad, rozwiązań, reguł i procedur dobranych przez zarząd podmiotu odpowiednio do odwzorowania jego rzeczywistej pozycji finansowej, dochodowej i dokonań. Może ona być również wykorzystana do świadomego kształtowania dopuszczalnych przez prawo bilansowe rozwiązań w zakresie rachunkowości, pomagających w osiągnięciu określonych celów. Celem artykułu jest analiza stopnia wykorzystania wybranych instrumentów polityki rachunkowości w polskich szpitalach. Główną uwagę zwrócono przy tym na instrumenty materialnej polityki rachunkowości. W pierwszej części opracowania zastosowano metodę studiów literaturowych. Przedstawiono w niej istotę polityki rachunkowości oraz odniesiono się do dyskusji nad tożsamością i rozbieżnościami określeń „polityka rachunkowości” i „polityka bilansowa”. W drugiej części artykułu przedstawiono wyniki badania empirycznego przeprowadzonego w wybranych polskich szpitalach w latach 2012–2013. W badaniu uczestniczyła kadra menedżerska szpitali, która odpowiadała na pytania dotyczące stopnia wykorzystania wybranych instrumentów materialnej polityki rachunkowości w kształtowaniu zawartości informacyjnej sprawozdań finansowych na potrzeby realizacji celów podmiotu. Z materiału badawczego wynika, że polskie szpitale nie stosują lub stosują w ograniczonym zakresie narzędzia polityki rachunkowości wspierające proces zarządzania. W większości przebadanych przypadków menedżerowie szpitali nie są zainteresowani polityką rachunkowości w ogóle i nie interesuje ich jej wpływ na zawartość sprawozdań finansowych szpitala
Languagepl polski
File
1 - artykuł -20.pdf 686.92 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 10-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-04)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?