Mandelbrot-like set for some family of transcendental meromorphic functions

Piotr Gałązka

Abstract

Rozważamy jednoparametrową rodzinę funkcji meromorficznych przestępnych postaci Tb(z)=(ez-ebz)/(ez-beb z), która jest rodziną modelową dla odwzorowań tangenso-podobnych. Definiujemy odpowiednik zbioru Mandelbrota  dla tej rodziny i badamy własności dynamiczne przekształceń hiperbolicznych. Opisujemy również geometrię składowych hiperbolicznych zbioru  i kombinatorykę ich wirtualnych środków.
Author Piotr Gałązka ZRF
Piotr Gałązka,,
- Department of Functional Equations
Journal seriesJournal of Difference Equations and Applications, ISSN 1023-6198
Issue year2011
Vol17
No12
Pages1827-1850
LanguageEnglish
Score (nominal)25
Publication indicators WoS Impact Factor [Impact Factor WoS]: 2011 = 0.8 (2) - 2011=0.884 (5)
Citation count*0 (2015-02-08)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back