Bezpieczeństwo lotów losmicznych - Przegląd stanu normalizacji w Europie

Teresa Idzikowska , Rafał Porowski

Abstract

Every fault of space hardware all over the world, which has been occurred, caused the complex review of national and international organizational procedures as well as technical reąuirements, including the implementation of appropriate measures to increase safety of spaceflights. The aim of this paper is to present a review of European technical standards on spaceflight safety, including design and construction of materials, the application of safety systems and risk management procedures in space projects
Author Teresa Idzikowska
Teresa Idzikowska,,
-
, Rafał Porowski (FPAE / IHE)
Rafał Porowski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No114
Pages139-148
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishloty kosmiczne, bezpieczenstwo w kosmosie, normy techniczne
Keywords in Englishspaceflight, space safety, technical standards
Abstract in PolishKażda awaria sprzętu kosmonautycznego, która wydarzyła się do tej pory, powodowała komplementarny przegląd krajowych i międzynarodowych procedur organizacyjnych oraz wymagań technicznych, wraz z wdrożeniem odpowiednich środków poprawy bezpieczeństwa lotów kosmicznych. Celem tego referatu jest przedstawienie przeglądu stanu europejskiej normalizacji technicznej w zakresie bezpieczeństwa lotów kosmicznych, z podziałem na projektowanie oraz konstrukcję odpowiednich materiałów, dobór systemów bezpieczeństwa oraz procedury zarządzania ryzykiem w projektach kosmicznych
URL http://www.wt.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Prace-Naukowe-Politechniki-Warszawskiej-Transport/Zeszyty/Zeszyt-114
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?