Rewitalizacja tkanki historycznej miast szansą na odzyskanie tożsamości miejsca

Małgorzata Denis

Abstract

Revitalization is one of the leading issues of modern urban planning in Poland. In recent years, the renewal of Polish city centers as well as large, medium and small towns is quite noticeable. Downtowns are one of the most important elements of the functional city structure. Some cities have already revitalized their historical fabric, others are in the process of change and some places are not undertaking revitalization. Cities face many problems. One of them is the depopulation of the central zone in favor of suburbs. The historical part, which is the heart of the locality, is facing a great challenge nowadays, namely to regain its identity. The imposition of the new revitalization law has resulted in changes in approach to revitalization, both on the part of practitioners and theoreticians. It has become an essential spatial, economic, ecological and social issue.
Author Małgorzata Denis (FGC / CSMES)
Małgorzata Denis,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Journal seriesPROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy, ISSN 1733-2435
Issue year2016
NoIV/2016
Pages139-147
Publication size in sheets6.95
Keywords in Polishtkanka historyczna, tożsamość miejsca, rewitalizacja
Keywords in Englishhistorical fabric, local identity, revitalization
Abstract in PolishRewitalizacja jest jednym z wiodących zagadnień współczesnej urbanistyki w Polsce. W ostatnich latach zauważalna stała się odnowa śródmieść miast polskich, zarówno dużych, średnich, jak i małych. Śródmieścia to jedne z najważniejszych elementów struktury funkcjonalnej miast. Niektóre miasta posiadają już zrewitalizowaną tkankę historyczną, inne są w trakcie zmian, a część miejscowości nie podejmuje w tej kwestii żadnych działań. Miasta borykają się z wieloma problemami. Jednym z nich jest wyludnianie się strefy centralnej na rzecz przedmieść (urban sprawl), które powoduje degradację historycznej tkanki miejskiej, będącej „sercem” miejscowości. W dzisiejszych czasach miasta stoją przed dużym wyzwaniem, a mianowicie odzyskaniem z powrotem swojej tożsamości. Wprowadzenie nowej ustawy dotyczącej rewitalizacji spowodowało zmiany w podejściu do rewitalizacji, zarówno praktyków jak i teoretyków. Dziś stała się ona istotnym zagadnieniem przestrzennym, gospodarczym, środowiskowym i społecznym.
Internal identifier150/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_Oświadczenia_Denis_Rewitalizacja_tkanki_historycznej_150.pdf 692.89 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 22-05-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 22-05-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0
Citation count*2 (2020-08-29)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?