Mikrostruktura oraz tekstura krystalograficzna monokryształu aluminium <110> po procesie odkształcenia plastycznego

Milena Koralnik , Dorota Jakubowska , M. Kulczyk , Bogusława Adamczyk-Cieślak , Jarosław Mizera

Abstract

W pracy przedstawiono opis mikrostruktury oraz tekstury krystalograficznej po procesie wyciskania hydrostatycznego monokrystalicznego pręta aluminium <110>. Podczas przeprowadzonej obróbki wyciskania otrzymano skumulowane odkształcenie plastyczne na poziomie ε = 0,5. W celu opisu mikrostruktury materiału wykonano obserwacje elektronomikroskopowe przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego, a także analizę tekstury krystalograficznej stosując dyfrakcję promieniowania rentgenowskiego. Na podstawie badań stwierdzono dużą niejednorodność struktury materiału oraz obecność dyslokacyjnych granic ziaren o niskim kącie dezorientacji. Wyniki analizy stereologicznej pozwoliły oszacować wielkość ziaren, która wynosiła ok. 1 μm oraz określić ich kształt jako nieregularny i wydłużony. Z kolei analiza tekstury krystalograficznej wykazała obecność silnej składowej {221}[12̅2], która zajmuje około 60% objętości badanego materiału.
Author Milena Koralnik ZPM
Milena Koralnik,,
- Division of Materials Design
, Dorota Jakubowska ZPM
Dorota Jakubowska,,
- Division of Materials Design
, M. Kulczyk
M. Kulczyk,,
-
, Bogusława Adamczyk-Cieślak ZPM
Bogusława Adamczyk-Cieślak,,
- Division of Materials Design
, Jarosław Mizera ZPM
Jarosław Mizera,,
- Division of Materials Design
Pages23-28
Publication size in sheets0.5
Book Leśny Jacek, Panfil Monika, Nyćkowiak Jędrzej (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce – Nauki Techniczne i Inżynieryjne, 2016, Wydawnictwo Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-65677-04-4
Keywords in Polishwyciskanie hydrostatyczne, struktura dyslokacyjna granic ziaren
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back