Dogęszczanie i doszczelnianie gruntu metodą iniekcji niskociśnieniowej

Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka

Abstract

Design and implementation of waterproof insulation in existing buildings is much more difficult task than in the new objects. In those situations, usually it is necessary to perform wall injection allows to eliminate or reduce the transport of capillary moisture, but this is a technology quite annoying for users of objects. In some cases alternative may be the injection of the ground around the building as a way to seal up diaphragm walls by the densification of ground from the outside. The article presents an assessment of low pressure injection of ultrafine clay materials as a way of injecting the ground.
Author Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka (FCE / ICE)
Agnieszka Ewa Kaliszuk-Wietecka,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No8
Pages148-149
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polish iniekcja niskociśnieniowa, iniekcje gruntu, uszczelnienie gruntu, dogęszczenie gruntu
Keywords in English low pressure injection, ground injection, sealing up the ground, densification of ground.
Abstract in PolishZaprojektowanie i wykonanie izolacji w budynkach istniejących jest zadaniem trudniejszym niż w obiektach nowo wznoszonych.W takich przypadkach zwykle konieczne jest wykonanie iniekcji pozwalającej zlikwidować lub ograniczyć transport kapilarnej wilgoci, ale jest to technologia dość uciążliwe dla użytkowników obiektów.W niektórych przypadkach alternatywą może być iniekcja gruntu wokół budynku jako sposób doszczelnienia ścian szczelinowych przez dogęszczenie gruntu z zewnątrz. Artykuł prezentuje ocenę iniekcji niskociśnieniowej ultradrobnymi materiałami iłowymi jako sposób iniekcji gruntów
DOIDOI:10.15199/33.2016.08.45
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?