Początki idei zielonej architektury

Kinga Zinowiec-Cieplik

Abstract

One of the most interesting forms of Nature’s return to the city in the local scales is green architecture, especially hybrid structures, as a coexistence of the natural world and construction. The Encyclopaedia Britannica defines “green architecture” as a philosophy (architecture) for the sustainable use of energy sources, caring for re-use of building materials and respect for the natural environment conditions (including landscape conditions). So by the definition, “green architecture” does not have to be green - vegetable literally. Although “green architecture” takes repeatedly an integrated hybrid form with plants. In this perspective, what is built and what is natural in the composition is inseparably “entangled” - one stems from the other and has a strong impact to form a coherent whole.
Author Kinga Zinowiec-Cieplik (FA / DRAOLA)
Kinga Zinowiec-Cieplik,,
- Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture
Other language title versionsThe origins of the green architecture
Journal seriesKwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, [Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny], ISSN 2084-4689, [1733-3156]
Issue year2016
No4(50)
Pages98-112
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishzielona architektura, ogrody wertykalne, zielone dachy, bioróżnorodność
Keywords in Englishgreen architecture, vertical gardens, green roofs, biodiversity
Abstract in PolishJedną z ciekawszych form powrotu Natury do miasta w skalach miejscowych jest tzw. zielona architektura, a zwłaszcza jej roślinna odmiana obejmująca budowle hybrydowe, u których podstaw stoi współistnienie świata przyrodniczego i budowlanego. Green architecture, zgodnie z definicją Encyclopaedia Britannica, to filozofia (architektury), oparta na dbałości o zrównoważone wykorzystywanie źródeł energetycznych, trosce o wtórne wykorzystywanie materiałów budowlanych oraz na szacunku i respekcie dla warunków środowiska naturalnego (w tym uwarunkowań krajobrazowych)2. Zatem, zgodnie z definicją, zielona architektura wcale nie musi być zielona – roślinna dosłownie. Mimo to przybiera wielokrotnie zintegrowane z roślinnością formy hybrydy. W takim ujęciu to co zbudowane i to co naturalne w kompozycji zostaje nierozerwalnie „splątane” – jedno wynika z drugiego oraz silnie oddziałuje tworząc spójną całość.
URL http://www.i.vistula.edu.pl/media/docs/cBo1nPBhVC2zWhe7LYKs2ZlRx.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?