Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. K 19/14

Dominik Sypniewski

Abstract

Among consequences of globalization there is a rise of multinational corporations operating in many countries and a development of international organizations that integrate economic and political interests. These processes have growing influence on the performance of the legal profession. The first part of the paper presents some experience of the United States, where since the 80s some regulations helped lawyers to practice in the various states, they`ve opened the market to foreign lawyers and allowed corporations to provide legal services have been developed. The second part of the paper presents the integration of the legal services market in the European Union. In both cases,one can see the development of the freedom to provide services in the internal market with parallel maintaing limited access for lawyers who acquired professional qualifications outside of the internal market.
Author Dominik Sypniewski (FASS / DLA)
Dominik Sypniewski,,
- Department of Law and Administration
Journal seriesRocznik Samorządowy, ISSN 2300-2662
Issue year2016
Vol5
Pages261-268
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishglobalizacja prawa, swoboda przepływu usług, zawody prawnicze w UE, zawody prawnicze w USA
Keywords in Englishfreedom to provide services, globalization of law, legal professions in EU, legal professions in the USA
Abstract in PolishJedną z konsekwencji globalizacji jest powstanie międzynarodowych korporacji prowadzących działalność w wielu państwach, a także rozwój organizacji międzynarodowych integrujących interesy gospodarcze i polityczne. Procesy te coraz mocniej wpływają na wykonywanie zawodów prawniczych. Pierwsza część artykułu przedstawia wybrane doświadczenia Stanów Zjednoczonych, gdzie w latach 80. zaczęły się rozwijać regulacje ułatwiające prawnikom wykonywanie zawodu na obszarze różnych stanów, otwierające rynek na prawników zagranicznych oraz dopuszczające korporacje do świadczenia usług prawniczych. W drugiej części artykułu przedstawiona została integracja rynku usług prawniczych w Unii Europejskiej. W obydwu przypadkach można dostrzec rozwój swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym z utrzymaniem ograniczonego dostępu dla prawników, którzy swoje kwalifikacje zawodowe zdobywali poza rynkiem wewnętrznym.
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?