Trust modelling in the social Internet of things

Paweł Popławski

Abstract

As the Internet of things becomes increasingly complex, and the extent of its autonomy grows, so do the similarities to social networks. The present paper outlines the scope and implications of risk modelling based on the network structure in line with the "social Internet of things" paradigm. The key objective is to determine the role that the structure of a network plays in providing network security; effectively, both the number of connections between the entities in a network and the relationships between them turn out to be significant. Furthermore, the study determines specific risk factors relevant to studying IoT networks. The social Internet of things supplies a set of tools particularly suitable for data trustworthiness evaluation in those heterogeneous networks which have been designed for unsupervised operations. Finally, it provides a revised method for relationship assessment and discovers other necessary areas of development for the "social Internet of things" to become a truly comprehensive framework for analysing networks that integrate humans and intelligent agents. The social perspective on IoT facilitates the analysis of heterogeneous networks, especially ones where the entities are diverse and reconfigure frequently. Notwithstanding, since it has not yet been adjusted to fully grasp the mutual influences of various factors that can determine network dynamics simultaneously, an incautious adoption of this social approach may lead to incorrect conclusions, particularly when small networks are studied.
Author Paweł Popławski (FEIT / IT)
Paweł Popławski,,
- The Institute of Telecommunications
Other language title versionsModelowanie zaufania w społecznym Internecie rzeczy
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
VolXCII
No3/2019
Pages55-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishInternet rzeczy, modelowanie ryzyka, zarządzanie zaufaniem, bezpieczeństwo sieci, sieci społeczne
Keywords in Englishinternet of things, risk modelling, trust management, network security, social networks
Abstract in PolishRosnąca złożoność Internetu rzeczy i coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań autonomicznych sprzyjają upodabnianiu się sieci teleinformatycznych do sieci społecznych. Niniejsza publikacja ukazuje możliwy zakres i konsekwencje wynikające z modelowania struktury sieci zgodnego z paradygmatem "społecznego Internetu rzeczy". Zarówno liczba połączeń pomiędzy węzłami, jak i jakość wzajemnych relacji, okazują się odgrywać istotną rolę, szczególnie w analizie sieci heterogenicznych, wewnętrznie zróżnicowanych, oraz ulegających częstym rekonfiguracjom. Modelowanie systemów autonomicznych zgodne z postulatami społecznego Internetu rzeczy sprawdza się szczególnie wtedy, gdy opierają się one na sieciach heterogenicznych lub integrują działania ludzi i sztucznej inteligencji. Jednak w ramach społecznego paradygmatu analizy Internetu rzeczy nie wykształcił się dotychczas kompletny warsztat metodologiczny. Dodatkowo, przyjęte założenia wymagają, by skala analizowanych w ten sposób sieci umożliwiała wykorzystanie metod analizy statystycznej opierających się na prawach wielkich liczb.
DOIDOI:10.15199/59.2019.3.1
URL http://sigma-not.pl/publikacja-119357-trust-modelling-in-the-social-internet-of-things-przeglad-telekomunikacyjny-2019-3.html
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?