Zagadnienia ekologii i energooszczędności w architekturze - współczesne tendencje w projektowaniu domów jednorodzinnych

Maciej Czarnecki , Grzegorz Rytel

Abstract

The paper concerns several important aspects of the ecology being observed in the Polish single-family housing in recent years. They can be divided into two basic groups. The former relates to the issues of material technology and energy efficiency, the latter is dominated by the issues of architectural form. Bearing in mind the prospect of ecological housing, in this approach the houses built from low-processed natural materials – environmentally friendly and relatively cheap, are of a great importance. The economical aspect also plays a crucial role in the maintenance, as highlighted while discussing the construction of energy-efficient technologies. The issue of architectural form in the work has been divided into two parts. The first part concerns the buildings reflecting the ideas created in the 70s – to integrate the building with its natural landscape. The other part touches upon the sources of inspiration deriving from traditional rural and small town housing.
Author Maciej Czarnecki (FA / DCAIDIF)
Maciej Czarnecki,,
- Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms
, Grzegorz Rytel (FA / DCAIDIF)
Grzegorz Rytel,,
- Department of Contemporary Architecture, Interior Design and Industrial Forms
Journal seriesArchitecturae et Artibus, ISSN 2080-9638
Issue year2013
Vol5
No4
Pages11 - 20
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polisharchitektura, mieszkalnictwo, energooszczędność, ekologia
Keywords in Englisharchitecture, housing, energy efficiency, ecology
Abstract in PolishW pracy przywołano kilka istotnych aspektów związanych z ekologią, dotyczących polskiego budownictwa jednorodzinnego ostatnich lat. Dają się one podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza wiąże się z zagadnieniami technologii materiałowej i energooszczędności, druga jest zdominowana przez kwestie formy architektonicznej. W tym ujęciu ważne miejsce z punktu widzenia perspektyw budownictwa proekologicznego zajmują domy z niskoprzetworzonych materiałów naturalnych – przyjaznych środowisku i stosunkowo tanich. Aspekt ekonomiczny odgrywa również istotną rolę w eksploatacji, na co zwrócono uwagę, omawiając technologie budownictwa energooszczędnego. Zagadnienie formy architektonicznej podzielono w pracy na dwie części. W jednej mowa jest o obiektach obrazujących ideę powstałą w latach 70-tych dwudziestego wieku – zintegrowania budynku z krajobrazem naturalnym. Druga część traktuje o źródłach inspiracji, wywodzących się z tradycyjnego budownictwa wiejskiego i małomiasteczkowego.
URL http://www.wa.pb.edu.pl/uploads/downloads/Artykul-II---Architektura--4---2013.pdf
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 3.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 10-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-08-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?