Factors Determining the Information Policy of Public Universities

Agnieszka Kamińska

Abstract

The information policy of a public university has two main objectives: it fulfils the duty to provide information and is a part of shaping the image and brand. In the context of the university management and the challenges of good and transparent governance, shaping this policy needs to reconcile the postulate of effectiveness and efficiency with the postulate of rational harmonization of operational practices and with the needs of stakeholders and the community. The information policy of public universities is determined by several factors. They have a major impact on the functioning of the internal and external models used communication and the comprehensive information policy. Public universities are an original field for conducting research in the field of communication, as they play a state-building role, and the importance of tradition plays a big role in their functioning. Such universities should fulfil social expectations, combining them with the requirements, binding them as public entities in the field of communication.
Author Agnieszka Kamińska BR
Agnieszka Kamińska,,
- Rector's Office
Journal seriesForum Scientiae Oeconomia, ISSN 2300-5947, e-ISSN 2353-4435
Issue year2016
Vol2016
No4
Pages139-148
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobre rządzenie, interesariusze, polityka informacyjna, polityka marki, wizerunek publiczny, komunikacja relacyjna
Keywords in Englishgood governance, management stakeholders, information policy, brand policy, public image, communication, relations, factors determining information policy, public and administrative requirements
Abstract in PolishPolityka informacyjna uczelni publicznej spełnia dwa główne cele: służy wypełnianiu obowiązku informacyjnego oraz jest elementem kształtowania wizerunku i marki. W kontekście zarządzania uczelnią i w odniesieniu do wyzwań dobrego i transparentnego rządzenia, kształtowanie tej polityki wymaga pogodzenia postulatu skuteczności i efektywności z postulatem racjonalnego harmonizowania praktyki operacyjnej z potrzebami interesariuszy oraz otoczenia. Politykę informacyjną publicznych uczelni wyższych determinuje kilka czynników. Mają one zasadniczy wpływ na funkcjonowanie stosowanych modeli komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz całościowej polityki informacyjnej. Uczelnie publiczne są oryginalnym polem do prowadzenia badań w zakresie komunikacji, pełnią bowiem rolę państwotwórczą, zaś znaczenie tradycji odgrywa w ich funkcjonowaniu dużą rolę. Uczelnie takie powinny spełniać oczekiwania społeczne, łącząc je z wymogami, wiążącymi je jako podmioty publiczne, w zakresie komunikowania.
Languageen angielski
File
AK.pdf 321.29 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back